Sözleşmeli sağlık yöneticisi olmalarına rağmen hastane müdür yardımcısı ve uzmanları maaşları son yapılan zamlardan sonra bile  emsali memurların  altında kalacak

personel sağlık 

% 49.25 zam ve toplu sözleşemeden kaynaklı taban ve 1. basamak teşviklerine gelen zam sonrası sağlık müdürlüğünde uzman olarak görev yapan bir sağlık lisansiyeri aynı müdürlükte görev yapan lisans hemşireden Ocak 15'den itiabren  3 bin lira eksik maaş alacak 

Aynı şekilde hastane müdür yardımcısı kadrosunda görev yapan bir memur, tüm ücret kalemleri eklendikten sonra 5 bin lira eksik maaş almış olacak. Müdür yardımcısı sağlık hizmeleri sınıfı personel ise ( hemşire, ebe, sağlık memuru) kayıp daha fazla olacak.

İşte Sağlıkla İlgili Yasanın Tam Metni İşte Sağlıkla İlgili Yasanın Tam Metni

En Kaymaklı Grup

Uzman doktor teşviği, tabip maaşları, düz memur maaşı,taban ödemeleri, hemşire teşviği, maaşlar, zamlar vb tüm kriterler göz önüne alındığında sağlıkta avantajlı tek bir sözleşmeli yönetici pozisyonu TABİP DIŞI BAŞKAN YARDIMCISI olacak. Tabip başkan ve başkan yardımcıları zaten emsali memur civarında bir gelire sahipken TABİP DIŞI BAŞKAN YARDIMCILARI emsali memurdan % 75-80 oranından fazla ödeme alacak. 

Editör: Sercan Yılmaz