Torba Yasanın İçinde Şehir Hastaneleri de Var

Torba Yasanın İçinde Şehir Hastaneleri de Var

TBMM (AA) - Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a "sözleşme bedeli" tanımı ilave ediliyor.

Buna göre, sözleşme bedeli, sözleşme kapsamında işletme dönemi boyunca yükleniciye ödenecek kullanım bedeli ile hizmet bedelinin yönetmelik çerçevesinde hesaplanan net bugünkü değerleri üzerinden elde edilen toplamı olarak ele alınıyor.

Kanun teklifiyle mücbir sebepler, olağanüstü haller veya sözleşme ve eklerinin uygulanmasını etkileyen bir durumun ortaya çıkması veya sözleşme ve eklerindeki hükümlerin ihtilaf içermesi hallerinde sözleşmenin uygulanabilirliğini veya anlaşılabilirliğini sağlamak amacıyla, sözleşme bedelini artırmamak kaydıyla Sağlık Bakanı onayı ile sözleşme ve eklerinde taraflarca değişiklik yapılabilecek.

Bu kapsamdaki sözleşme değişikliklerinde, sözleşme bedelinin artırılmaması kaydıyla kullanım bedeli veya hizmet bedeli artırılmak veya azaltılmak suretiyle değiştirilebilecek. Sözleşme bedeli, net bugünkü değer dikkate alınarak belirlenecek ve net bugünkü değer hesaplanmasına ilişkin esaslara yönetmelikte yer verilecek. İdarece gerekli görülmesi halinde yükleniciye ödenecek kullanım bedeli ödemelerine ilişkin Türk lirası veya döviz cinsinden alt ve üst limitler sözleşme değişikliği düzenlemelerine uygun olarak belirlenebilecek.

Elektrik Piyasası Kanunu'na geçici madde eklenerek, kurulu gücü azami bir megavatlık yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin faaliyetlerine ilişkin düzenleme yapılıyor.

Buna göre, çağrı mektubu tarihinden bağlantı anlaşması süresi sonuna kadar tüketim-üretim bağı kopmuş olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde çağrı mektubuna esas abonelik ile en az aynı özelliklere haiz eski veya yeni bir tüketim tesisi aboneliği ihdas ederek ilgili şebeke işletmecisine bildirmesi halinde bağlantı anlaşması süresi, söz konusu bildirim tarihini izleyen 120 günü kapsayacak şekilde kendiliğinden uzamış kabul edilecek.

Özelleştirme ihalesi yapılan Devir Sözleşmeleri ve Elektrik Satış Anlaşmaları kapsamındaki hak ve yükümlülükler için öngörülen süreler, maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 36 ay süreyle uzatılacak.

Bu madde kapsamında uzatılan süre içerisinde talepte bulunulması halinde ilgili sözleşmeler devredilebilecek. Bu durumda devir alacaklarda teknoloji sağlayıcı koşulu hariç ilk ihaledeki şartlar aranacak ancak devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanamayacak. Devir nedeni ile idareden herhangi bir hak talebinde bulunulmayacak. Bu kapsamda devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmayacak.

(Sürecek)

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, 10:06

Sercan Yılmaz

YORUM EKLE
YORUMLAR
SELİMCAN
SELİMCAN - 10 ay Önce

BU ŞEHİR HASTANELERİNİ,EKONOMİMİZE KATKI SAĞLAMASI BAKIMINDAN BENCE SATILMALIDIR. SAYGILARIMLA.

Murat ak
Murat ak - 10 ay Önce

Batan Ankara Etlik Sehir Hastaneleri icin cikarilmis bi yasa gibi

Turker akbulut
Turker akbulut - 10 ay Önce

Turkiyede işyeri kiraları acilen düşürülüp gıda enflasyonu kontrol altına alinmeli dağ taş zeytin fındık üzüm portakal mandalina elma kivi şeftali armut kestane sonra konya ovasına buğdayı cukurovxnin pamuğu vs vs üretim had safhada birde isyan edip dururlar tarım bitti ihracattaki tarımın yerine bakın bu kadar bol ülkede birileri sırf muhalefet olsun diye çığlık koparmasın Antalya'daki seralarda saymadım 3 4 defa ürün alan var mesela devletimizin tıpkı devlwt memurları gibi memur atayıp usyerlerie ilde anlaşıp kira desteği verirse inanın fiyatlar yüzde 30 ucuzlar buda daha çok alım ve KDV olarak devletin yine kasasına dönecek şu ecevit zamanından kalma kokuşmuş doğrudan destek paraları artık doğrudan üretim ve kira desteği olarak uygulanmalı kira desteği verilen yerin kaynağını söylüyorum araci kurumları devreden çıkarıp kendin alım garantisi verdiğin ürüne teşvik vereceksin

memur
memur - 10 ay Önce

D) Amir Durumunda Olan Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları

Devlet memurları amiri oldukları kuruluşlarda ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmaktan ve yaptırmaktan, astlarını yetiştirmekten, hâl ve hareketlerini izlemek ve kontrol etmekten görevli ve sorumlu tutulmuştur.

Amir, astlarına hakkaniyet ve eşitlik içinde davranmakla yükümlü olup amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanmak zorundadır.

Amirlerin, astlarına, kanunlara aykırı emir veremeyecekleri, astlarından özel bir menfaat sağlayacak bir talepte bulunamayacakları, onlardan borç alamayacakları ve hediyelerini kabul edemeyecekleri Devlet Memurları Kanunu’nda yer almaktadır.

Yucel gokcan
Yucel gokcan - 10 ay Önce

Temizlik eleman aliyormusunuz 3 ay once basvuru yaptim

Kadir topçu
Kadir topçu - 10 ay Önce

Devlet daha fazla para vermek için yasa çıkartıyor. Pes

SIRADAKİ HABER