Sağlığa Çok Üst Düzey Atama Yapıldı

Sağlığa Çok Üst Düzey Atama Yapıldı

Direk Sağlık Bakanına bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına atama yapıldı. İşte atama kararı

sadece personel sağlık net'te

T

TUSEB NEDİR

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), Sağlık Bilimi ve Teknolojisi alanında bilgi üreterek, ülkemize ve insanlığa hizmet etmek amacıyla 2015 yılında kurulmuştur. Merkezi İstanbul’dadır. Bilim ve teknoloji alanında, serbest rekabete dayalı, şeffaf ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde, bilimsel araştırmalar yapılacak ve desteklenecektir. Üniversite ve sanayi işbirliği modeli ile bilginin ürüne dönüştürülerek, planlı ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlanması amaçlanmaktadır.

Kamu ve özel kurumlarla ortaklıklar yapılarak, araştırmacılara bilimsel ortam sağlanacak, bilimsel araştırmalar yapılacak, koordine edilecek ve inovasyon teşvik edilecektir. AR-GE’ye katkı sağlanarak, sağlık bilim ve teknolojisi ekosistemleri geliştirilecek, yeni ürünlerin üretimi ve var olanların geliştirilmesi sağlanacaktır. Sağlık hizmetleri akredite edilecektir. Ülkemizin sağlık bilim ve teknolojileri alanında ilerlemesi için kurs, konferans ve etkinlikler düzenlenecek; sertifika, eğitim ve öğretim programları uygulanacaktır.

Bilim insanları, fikri mülkiyet haklarını takip etme konusunda desteklenecek, patent başvuruları, lisans alma, bilgi aktarımı konularında girişimlerde bulunulması ve insan kaynaklarının geliştirilmesi amacı ile araştırmacı yetiştirilmesi, ödüllendirilmesi ve gençlerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Ülkemizde sağlık bilim ve teknolojisinin geliştirilmesi için alt yapı hizmetleri olan teknoparklar, kuluçka merkezleri, proje geliştirme ve teknoloji transfer ofisleri gibi bilim parkları kurulacaktır. Bu amaçları paylaşan üniversiteler desteklenecek, işbirliği ağları kümelenmeler oluşturulacak, bilim fuarları ve yarışmalar düzenlenecektir. TÜSEB, yurt içi ve dışında, sağlık kurumları, araştırma merkezleri, enstitülerle alt yapı, insan kaynağı ve finansman imkânlarını kullanarak işbirliğine girebilir.  Sağlık Bakanlığı tarafından talep edilecek araştırmaları yapabilir. TÜSEB, ülkemizi uluslararası sağlık bilim ve teknolojileri platformlarında temsil eder.

TÜSEB, sağlık bilim ve teknolojileri alanında ülke ihtiyaçları doğrultusunda aşağıda kurulmuş olan araştırma enstitülerine, gerektiğinde yenilerini ekleyerek sağlık araştırmaları sahasında, yapılanmasını tamamlayacak ve işbirliği ağını kuracaktır.

Bu amaçla kurulan ilk Enstitüler:

  • Türkiye Kanser Enstitüsü
  • Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü
  • Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü
  • Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü
  • Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü
  • Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü
  • Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü’dür.

TÜSEB, bu amaç ve ilkeler doğrultusunda sağlık bilimleri alanında yurt içi ve yurt dışı araştırma ve işbirliği yapmak, bilimsel kalkınmaya katkıda bulunmak ve ülkemizde bilimsel araştırmalar için ekosistem oluşturmak hedefleriyle kurulmuştur.

Yeni Başkanın cv'si

Profesör Adil Mardinoğlu, lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Fakültesinden (2005) ve doktora derecesini manyetik ilaç hedefleme uygulamaları alanında İrlanda’daki Waterford Institute of Technology'den (2009) aldı. 2009- 2010 yılları arasında İrlanda’daki, Trinity College Dublin ve 2010-2015 yılları arasında İsveç'teki Chalmers University of Technology’de doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. İsveç'teki KTH-Royal Institute of Technology’de 2015 yılında yardımcı doçent ve 2018 yılında doçent olarak da çalışmalarına devam etti. 2016-2018 yılları arasında KTH-Royal Institute of Technology’de çeşitli kademelerde idari görevlerde bulunmuştur. 2018 yılında İngiltere’ deki King’s College London’da Profesör olarak çalışmaya başladı. Profesör Adil Mardinoğlu, su anda King’s College London ve KTH-Royal Institute of Technology’de hesaplamalı biyoloji, moleküler biyoloji ve ilaç geliştirme alanında çalışan 30 araştırmacıdan oluşan bir ekibe liderlik etmektedir. Araştırma grubunun amacı, hücresel ağ yapıları biyoinformatik tabanlı hesaplamalı yöntemlerle ve sistem biyolojisi bakış açısıyla inceleyerek, hücrenin çalışma prensiplerine ve hastalık mekanizmalarına dair çıkarımlarda bulunmaktadır. Laboratuvarında kronik hastalıklar (şeker hastalığı, yağlı karaciğer hastalığı), Kanser ve Nörodejeneratif hastalıklar için yenilikçi ilaç ve erken tanı sistemleri geliştirmektir. Hastalıkların moleküler mekanizmalarını ortaya çıkarmak, yeni biyobelirteçleri ve ilaç hedeflerini belirlemek ve sonunda etkin tedavi stratejileri geliştirmek için biyolojik ağlardan faydalanmaktadır. Bu hastalıkların genom ölçekli verilerle (genomik, transkriptomik, proteomik) modellenmesinde moleküler etkileşim ağlarını (metabolik, protein etkileşim, sinyal etkileşim ve regülasyon ağları) kullanmaktadır. Profesör Mardinoğlu, İsveç’teki İnsan Protein Atlası programı (https://www.proteinatlas.org/) dahilinde insan dokusu, hücre kompartımanları ve patoloji atlası ile uluslararası İnsan Hücre Atlası (https://www.humancellatlas.org/) programına katkıda bulunmuştur. Science, Cell Metabolism, Cell Reports, Cell Systems, Nature Communications, Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, PNAS, Molecular Systems Biology, Metabolic Engineering, Drug Discovery Today ve EbioMedicine gibi uluslararası hakemli dergilerde 100’e yakin araştırma ve inceleme makalesi yayınlamıştır. Toplam 7,180 atif almis ve H index’i 31 dir. Yağlı karaciğer hastalığı ve farklı kanser tipleri için yeni ilaçların geliştirilmesi ile ilgili patentleri vardır. Profesör Mardinoğlu evli ve 2 çocuk babasıdır.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2019, 01:55
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER