Memurların emekli ikramiyesi ödemesine ilişkin esaslar, 5434'e tabi memurlar için 5434 sayılı Kanun Madde 89'da; 5510'a tabi memurlar için de 5434 sayılı Kanun Ek Madde 82 hükmünde belirtilmiştir.

Devlet Memurluğuna başlamadan önceki SSK.lı ve Bağ-Kurlu sürelere emekli ikramiyesi ödenmesi:

1-Bağ-Kur (Esnaf statüsünde geçen süreler): Bağ-Kurlu süreler ilgililerin kendi işleridir ve başka bir işverene tabi olarak yapılan işleri kapsamaz. Bu nedenle Bağ-Kurlu süreler emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatında değerlendirilmez. Bu süreler için herhangi bir ödeme yapılmaz.

2-SSK (İşçi statüsünde geçen süreler):

ALT Coin nedir? AltLayer yorumları geleceği ve projesi - Bitcoin haberleri - Uzmancoin - Kripto para ve Blockchain ALT Coin nedir? AltLayer yorumları geleceği ve projesi - Bitcoin haberleri - Uzmancoin - Kripto para ve Blockchain

A) Özel sektörde geçen SSK'lı süreler: Bu süreler emekli ikramiyesinde dikkate alınmaz. Özel sektörde çalışanlar, işlerinden ayrıldıklarında 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14'e göre kıdem tazminatı alabilirler. Ancak, kıdem tazminatı hak edilmezse ödeme yapılmaz.

B) Kamu işyerlerinde geçen SSK'lı süreler: Kamu işyerlerinde sigortalı olarak çalıştıktan sonra memurluğa geçen kişiler için, 5434 sayılı Kanun Madde 89 ve 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 birlikte uygulanır. İş Kanunu Madde 14'e göre kıdem tazminatı almak için belirli şartlar aranır. Kıdem tazminatı alamayanlar, memur olduklarında kamu işyerlerinde geçen ve kıdem tazminatı alınmamış sürelerine karşılık emekli ikramiyesi alabilirler. Emeklilik için sadece memurluk şartı aranmaz; işçi, esnaf veya memur olarak emekli aylığı bağlandığında, kamu işyerinde geçen sigortalı sürelere emekli ikramiyesi ödenir.

2- Emekli ikramiyesi ödemesinde sınırlama yoktur: Memurlara emeklilik ikramiyesi ödenmesinde üst sınır bulunmamaktadır. Hizmet süresinin her tam yılına emekli ikramiyesi ödenir. Ancak, tam yıl olmayan eksik aylara ikramiye ödenmez.

3- 4 (B) Sözleşmeli Statüde çalışırken memur kadrosuna geçenler: 657 sayılı Kanun Madde 4 (B) kapsamında sözleşmeli çalışanlar, memur kadrosuna geçtiklerinde iş sonu tazminatı alamazlar. Ancak, emekli olduklarında bu sürelere karşılık memur statüsünden emekli ikramiyesi alabilirler.

4- Borçlanılan hizmet süreleri: Askerlik, ücretsiz izin ve aylıksız izin süreleri borçlanılıp hizmet süresine dahil edildiğinde emekli ikramiyesi hesabına eklenir. Yurtdışı borçlanma süreleri hariçtir.

Not: 5510'a tabi memurların emekli ikramiyesi alabilmeleri için son statülerinin memur olması gerekmektedir. İstifa edip işçi veya esnaf olarak çalışsalar da, memurluk sürelerine emekli ikramiyesi alabilirler. Bu konudaki detaylı bilgiler sitemizde bulunmaktadır.

Kaynak: rss