Kurumsal sözleşmeli hekim ayrılışları hakkında duyuru

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kurumsal sözleşmeli hekim ayrılışları hakkında duyuru yayımlandı.

Kurumsal sözleşmeli hekim ayrılışları hakkında duyuru

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı : 32355616-434.99-E.6280 24.06.2020
Konu : Kurumsal Sözleşmeli Hekim Ayrılışları

DAĞITIM YERLERİNE

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Açılmış sağlık kuruluşlarının uyumu başlıklı geçici 3 üncü maddenin 2 inci fıkrasında "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça ruhsatlandırılmış A tipi, B tipi ve C tipi tıp merkezleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki mevcut halleriyle faaliyetlerine devam ederler. Bu kuruluşlara mevcut halleriyle devam ettikleri müddetçe yeni ünite, birim ve uzman hekim kadrosu ilavesine izin verilmez."hükmü,

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin İstisnai tabip çalıştırılması başlıklı geçici 12 inci maddesinin 5 inci fıkrasında " (Ek:RG-1/10/2019-30905) " Bu fıkrayı ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin on sekizinci fıkrası kapsamında kurumsal sözleşme ile çalışanların sözleşmeleri en geç 30/6/2020 tarihinde sona erer." hükmü,

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 29/02/2020 tarih ve 289 sayılı 81 İl Valiliğine gönderilen dağıtım yazısının Mezkur Yönetmeliğin Geçici 3. Maddesi kapsamında başlıklı 3 maddesinin a) bendinde " Mevcut A tipi, B tipi ve C tipi tıp merkezleri 01/10/2019 tarihli Yönetmelik değişikliği kapsamında " Tıp Merkezi" ruhsatı almadan kadro dışı geçici, 60 yaş üstü, yabancı hekim gibi her türlü çalışma şekli dahil 01/10/2019 tarihinden sonra geçici kadro ile tabip, diş tabibi ve uzman tabip başlatamayacaklar, kadro devralamayaklar, tıp merkezine yeni ünite ve birim ilavesi yapamayacaklardır."

ifadeleri yer almaktadır.

Bu bahisle Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren Özel Sağlık Kuruluşlarında görev yapan tüm kurumsal sözleşmeli hekimlerin 30/06/2020 tarihinde ÇKYS ve Kurumsal Portaldan ayrılışlarının sağlanması, ayrılışı sağlanan hekimin çalıştığı kuruluşta branş ilavesi yapılmak sureti ile uygunluk/faaliyet izin belgesine eklenen branşlarda başka bir hekim çalışmadığının tespit edilmesi halinde hizmet standartları doğrultusunda branş çıkarma işlemlerinin başlatılması gerektiğinin bilinmesi hususunda;

Gereğini ve ilgili kuruluşlara tebliğini rica ederim.

e-imzalıdır.

Uz. Dr. Hasan Basri VELİOĞLU

Müdür a.
Başkan

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2020, 17:05

Ceren YILDIZ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER