İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaş  Birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen ünvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

Kırıkkale Üniversitesi'ne sözleşmeli personel alınacak Kırıkkale Üniversitesi'ne sözleşmeli personel alınacak

Editör: Ceren Yıldız