31 Mayıs 2024 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32562

YÖNETMELİK

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

DEVLET MALZEME OFİSİ MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE TESELLÜM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/11/2008 tarihli ve 27054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Malzeme Ofisi Mal Alımları Denetim, Muayene ve Tesellüm Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Adli Tıp Kurumuna  Tahsis Edilen  Döner Sermaye Artırıldı Adli Tıp Kurumuna Tahsis Edilen Döner Sermaye Artırıldı

“(3) Katalog kapsamında sipariş edilen ürünlerin teknik özelliklerine uygunluğu yönünden muayenesi, Ofisçe görevlendirilecek yeterli sayıda teknik eleman vasıtasıyla yapılabilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ofis, imalatın herhangi bir aşamasında ara denetim yapabileceği gibi yüklenicinin talebi üzerine de ara denetim yapabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Pazarlama Daire Başkanı” ibaresi “ilgili daire başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü yürütür.

 

Editör: Ceren Yıldız