Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2017 yılından beri sicil numarası ile Sosyal Çalışmacı/Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan, 2018 yılından bu yana hastanenin çocuk izlem merkezinde görevli olduğunu, kendisine yıllar içerisinde çocuk izlem merkezindeki görevi ile birlikte yürütmek üzere çeşitli görevler (SABİM-CİMER Birim Sorumluluğu, çalışan hakları birim elemanı) verildiğini, son bir yıldır çocuk izlem merkezi ile birlikte çalışan hakları biriminde görev yaptığını, 11.01.2024 tarihinde ise çalışan hakları birimindeki görevi sonlandırılarak çocuk izlem merkezi ile birlikte hasta hakları biriminde görevlendirildiğini, görev tanımının tam olarak anlaşılamaması nedeniyle başhekimliğe bir dilekçe verdiğini, hasta hakları uygulama genelgesini incelediğinde hasta hakları birim personeli ile ilgili "Hasta iletişim birim sorumlusuna bağlı bilgisayar kullanmayı bilen, yeterli sayıda personel görevlendirilir." ibaresinin bulunduğunu, kendi uzmanlık alanına ilişkin herhangi bir ibarenin bulunmadığını, Ayrıca 22.05.2014 tarihinde Resmi Gazete' de yayınlanan Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik'te Sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanının görev tanımlarının açık şekilde belirtildiğini, ilgili yönetmeliğe göre meslek alanı ile ilgili hastanede şu anda hizmet vermekte olan tıbbi sosyal hizmet birimi, toplum ruh sağlığı merkezi ve çocuk izlem merkezinde (sertifikalı eğitimi bulunduğu için) görevlendirilebileceğinin anlaşıldığını, bu duruma istinaden başhekimliğe 22.01.2024 tarihinde durumu ve mevzuata aykırı olduğunu detaylı şekilde anlattığı ikinci dilekçesini de verdiğini, idare tarafından verilen cevapta dilekçe vermiş olduğu için gereksiz yazışma yaptığının ifade edildiğini, hasta hakları biriminde sosyal çalışmacı olarak görevlendirildiğinin belirtildiğini, hasta hakları uygulama genelgesine göre hasta hakları biriminde sosyal çalışmacı şeklinde bir görevin olmadığını, bu şekilde yapılan görevlendirmenin uzmanlık alanını ve mesleğini itibarsızlaştırdığını, hali hazırda görev yapmakta olduğu çocuk izlem merkezi ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın tüm hastanelere göndermiş olduğu 14.05.2018 tarihli Çocuk izlem merkezlerinin işleyişi 2 / 6 konulu yazıda ve 06.12.2022 tarihli Eğitim Almış Personel Görevlendirmeleri konulu yazıda çocuk izlem merkezinde çalışan personelin başka bir yerde görevlendirilmemesi gerektiğinin açıkça yazdığını, şu anda çocuk izlem merkezindeki görevi ile birlikte yürütmek üzere tarafına verilen ve meslek tanımı ile uyuşmayan hasta hakları birim elemanı görevlendirmesinin iptalini talepine Kamu Deneticiliği Kurumu;

Adli Tıp Kurumuna  Tahsis Edilen  Döner Sermaye Artırıldı Adli Tıp Kurumuna Tahsis Edilen Döner Sermaye Artırıldı

T.C. Anayasası’nın “Ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı 41 inci maddesi ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 3 üncü maddesi gereğince Çocuk İzlem Merkezlerinde görevli olan personelin görev yerlerini terk etmelerine ve ilgili görevlerindeki verimliliğinin azalmasına sebep olacak şekilde başkaca görev verilmemesi yönünde SAĞLIK BAKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULMASINA kara verdi.

Karar İçin Tıklayınız

Editör: Ceren Yıldız