Aşağıda  şartlarına yer verdik. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda müdür ve müdür yardımcısı olabilmek için şartlar belirlenmiş. Öncelikle öğretmen olmak ve kurumda çalışma şartından başlayarak okulun özelliğine göre şartlar belirlenmiş.

Öncelikle ne güzel ki atanacak kadrolar için bir müracaatları ve sınavları var. En önemli kriterlerinden biri de yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmama kriteri var.

Sağlık Bakanlığında ise trilyonluk bütçeleri yönetmek için gerekli olan tek şart var lisans mezunu olmak. Kurum çalışanı olamaya gerek yok, memur olmaya gerek yok.

Sözleşmeli yöneticilerin sisteminde  yöneticilikten soruşturma sonucu alınsanız bile,alınan cezalar puan cezası ve sözleşme dönemi ile sona eriyor. Yani yeniden sözleşme imzalamanızda bir sorun yok. Hatta devam eden mahkemeniz bile olsa.

Ek ödemesi falanda kesilmiyor. Aynı dosyada yöneticisinin verdiği talimatı yerine getiren memur ise yıllarca cezayı sicilinde taşıyor ve ek ödemesi kesiliyor.

Sağlık Bakanlığında yönetici olmanın dayanılmaz cazibesi, 2.5 yılda bir tüm dosya kapanıyor ve yeniden başlıyorsun.

Çok mu zor Sağlık Bakanlığında atama yapılacak kadrolar için sınav düzenlemek.

Dr. Uğurcan Ağcaoğlu'nun intiharının soruşturmasına Genel Müdür Düzeyinde Görevlendirme Dr. Uğurcan Ağcaoğlu'nun intiharının soruşturmasına Genel Müdür Düzeyinde Görevlendirme

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme için şartlara bakalım.

(1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Yükseköğretim mezunu olmak.

b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

 c) Eğitim Yönetimi Sertifikasına sahip olmak.

 ç) Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilecekler bakımından bu Yönetmelikte belirtilen sınavlarda başarılı olmak.

 d) Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak.

 e) Yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

f) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

 (2) Bazı alan öğretmenleri ya da tüm öğretmenleri yazılı sınav/değerlendirme/uygulama sınavı sonucuna göre atanan eğitim kurumlarının yöneticiliklerine görevlendirileceklerde, bu eğitim kurumlarına daha önce aynı süreçlerden geçerek öğretmen olarak atanmış olma şartı aranmaz. Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

 b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

c) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında asaleten görev yapmış olmak.

(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

a) Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri kapsamında olmak,

b) İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni olmak

 c) Özel eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde; bilim ve sanat merkezleri için bilim sanat merkezinde kadrolu olarak görev yapmış olmak, rehberlik ve araştırma merkezleri bakımından Rehberlik, diğer özel eğitim kurumları bakımından Özel Eğitim öğretmeni olmak,

 ç) Fen liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmeni olmak,

 d) Sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmeni olmak,

e) Güzel sanatlar liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik öğretmeni olmak,

f) Spor liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Beden Eğitimi öğretmeni olmak, şartları aranır.

 (3) İkinci fıkrada belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir. Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

 Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

 a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

 b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

 c) Adaylık dâhilen az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

Personel Sağlık Özel Haberidir

Editör: Ceren Yıldız