Hastane sırasında kalp krizi geçirdi! Hastane sırasında kalp krizi geçirdi!

Pala, önergede Fahrettin Koca’ya şu soruları yöneltti: 

25 Mayıs 2024 Cumartesi günü, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki hemodiyaliz sonrasında 33 hastanın sağlığının olumsuz etkilenmesine yol açan nedenler nelerdir?

Burdur Devlet Hastanesi'nde hemodiyaliz ünitesinde tedavi gören hastalar için yayınlanmış ve uygulamada olan herhangi bir 'Hasta Güvenliği' prosedürü var mıdır?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından görevlendirilen Genel Yardımcı Başkan Dr.Zeliha Aksaz Şahbaz, Bursa Milletvekili Dr.Kayıhan Pala ve Samsun Milletvekili Dr.Murat Çan'dan oluşan heyet, konu hakkında bilgi almak ve hasta yakınlarını ziyaret etmek amacıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine gitmiş; ancak Başhekim Yardımcılarının olumsuz tutumu nedeniyle hastalar hakkında bilgi alınamamış ve hasta yakınları ile görüşme yapılamamıştır. Bu hastanenin aksine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Antalya Şehir Hastanesinde hem hastalarla ilgili bilgi alınmış hem de hasta yakınları ile görüşme sağlanmıştır. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılarının olumsuz tutumunun nedeni nedir? Bu konuda, milletvekillerinin Anayasadan kaynaklanan yürütmenin denetlenmesi işlevinin engellenmesine ilişkin olarak Bakanlığınız tarafından ne yapılmıştır?

Çeşitli hastanelerde görüşülen hasta yakınları, kendilerini Burdur'dan hiçbir yetkilinin aramadığı, bilgi vermediği konusunda yakınmalarını iletmiştir. Değişik illere gönderilen hasta ve hasta yakınları neden İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirli aralıklarla aranarak ne durumda oldukları, herhangi bir gereksinimlerinin olup olmadığı sorulmamıştır?

Burdur'da daha önceden randevu istendiği halde, Sağlık İl Müdürü ve Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi ile görüşmek mümkün olmamıştır. Bu görüşmeler Bakanlığınız tarafından mı engellenmiştir? Görüşme yapılmamasının nedeni nedir? Kamuoyuna bilgi verilmesinden neden kaçınılmaktadır? 

Hastaların sağlığını tehdit eden bu olayın diyaliz yapılan suya 'Etilen glikol' kimyasal maddesinin karışmasıyla ilgili olduğu iddia edilmektedir. Bu iddia doğru mudur? Doğruysa, bilimsel literatürde hiçbir örneğine rastlanmayan 'hemodiyaliz sıvısına etilen glikol karışması' nasıl gerçekleşmiştir?

Klimaların bakımı sırasında boşaltılan etilen glikolün önce hastanenin arıtma sistemine, ardından da diyaliz yapılan ana saf su tankına karıştığı iddia edilmektedir. Bu iddia doğru mudur? Doğruysa bu durum nasıl mümkün olabilmiştir?

Hastanede klima bakımı sonrasında musluklardan mavi renkli su aktığı ve arıtmanın yapıldığı yerde arıtma suyunun köpürdüğü iddia edilmekte, bu konuda bazı video görüntüleri bulunmaktadır. Bu iddialar doğru mudur? Doğruysa bu görüntülere rağmen hastalar neden diyaliz ünitesine kabul edilmiştir?

Beş ay önce yeni hizmete açılmış olmasına rağmen, Burdur Devlet Hastanesinde böyle üzücü bir olayın yaşanmış olması; hastanenin su arıtımı, su dağıtımı ve diyaliz su sisteminde tasarım hatası olduğu iddiasını ortaya çıkarmaktadır. Hastanede böyle bir tasarım hatası söz konusu mudur?

Burdur Devlet Hastanesinin ihalesi ne zaman yapılmıştır? Hastane ne zaman teslim alınmıştır? Hastanenin kesin kabulü yapılmış mıdır? Hastanenin ruhsatı var mıdır? Hastane inşaatını yüklenen şirket daha önce herhangi bir hastane inşaatı yapmış mıdır?

Olaydan bir gün önce klima bakımı sırasında hata yapıldığı ve bu hatanın göz ardı edildiği de iddialar arasındadır. Olaydan bir gün önce hastanede klima ve/veya hemodiyaliz ünitesinde bakım yapılmış mıdır? Yapılmışsa, bakım kimler tarafından yapılmıştır? Bakımda aksayan yanlar ve olası sorunlar raporlanmış mıdır?

25 Mayıs 2024 Cumartesi sabahı bu olay sırasında, hafta sonuna denk gelmesi yüzünden diyaliz teknisyeni görevlendirilmediği ve bu yüzden bakım sonrası saf su tankında mavi renk değişikliği olduğu halde diyaliz su sisteminin kontrol edilmediği iddia edilmektedir. Olay sabahı hemodiyaliz ünitesinde görevli hemşireler dışında diyaliz teknisyeni görevli midir? Söz konusu hastanede kaç diyaliz teknisyeni görev yapmaktadır? Diyalize giren hastalara hizmet sunulduğu saatlerde her seansta diyaliz teknisyeni görevlendirilmekte midir?

Bakanlığınız tarafından açılan soruşturma sonuçlandırılmış mıdır? Soruşturma raporuna göre olay nasıl meydana gelmiştir? Sorumluları kimlerdir?

Benzer bir olay hiçbir hemodiyaliz ünitesinde ortaya çıkmasın diye Bakanlığınız tarafından yurt çapında hangi önlemler alınmıştır?

Burdur Devlet Hastanesi hemodiyaliz ünitesi geçici olarak kapatılmış durumdadır. Ne zaman açılacağı da belirsizdir. Buradaki ünite güvenli bir biçimde hizmet sunmaya başlayıncaya kadar, Burdur’daki diyaliz hastalarının diyalizlerinin aksamadan yapılabilmesi için  nasıl bir düzenleme yapılmıştır? Burdur’daki diyaliz hastaları nerede diyalize girecektir?

Kaynak: rss