CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP adına TBMM Genel Kurulunda "sağlık alanındaki ve ilaca erişimdeki sorunlar" üzerine konuşma yaparak, Anayasada yer alan maddelerin uygulanmasını istedi.

CHP Milletcekili Elvan Işık Gezmiş şunları dile getirdi:

"Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 15. Maddesiyle döner sermaye gelirlerinden doktorlara, eczacılara, sağlık çalışanlarına, sözleşmeli personele ödenen ek ödemelerde değişiklikler yapılıyor. Anayasa Mahkemesi ek ödemelerin "disiplin durumu" ile ilişkilendirilmesine ve ek ödemelerin kriterlerinin, esaslarının, miktarının sağlık bakanlığınca çıkarılacak "yönetmelikle" belirlenmesine yönelik ibarelerin iptaline karar vermiştir.

Bu yeni   Bu maddede ayrıca yeni bir düzenleme yapılıyor. Anayasa Mahkemesi kararında ek ödemeye ilişkin iptal edilen diğer bir kararı da ısrarla yanlış bir yöntemle hayata geçirme gayretini görüyoruz. 

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Uygulama Hastanesi olmadığı için öğretim görevlilerine hastane döner sermaye gelirinden yapılacak “ek ödeme”ye hak kazanmada kamu idare hukukunda olmayan “ikaz” adı altında, disiplin cezası almama şartı getiriyorsunuz. Bunun için üretmeye çalıştığınız çözüm başlı başına bir sorundur.

Akademisyenlerin ek ödeme alabilmesi için ikaz edilmemesini dayatıyorsunuz. Sağlık Bakanlığına bağlı Şehir Hastanelerinde Başhekim ve onun belirleyeceği memurlardan oluşturulan Hastane Koordinasyon Kurulu adı altında bir disiplin kurulu kuruyorsunuz. Üniversite hocalarına ceza verebilmelerinin yolunu açıyorsunuz. Bu düzenleme üniversite özerkliğine açıkça aykırıdır. Zaten Anayasa Mahkemesi verdiği kararda da bunu açıkça belirtmiştir. Aynı şeyi neden tekrar getiriyorsunuz? Bu maddede söz konusu düzenlemeyi ödül ve ceza mekanizması kurarak ek ödemeyle ilişkilendiriyorsunuz.

Bu düzenleme de yine Anayasa Mahkemesi kararlarına yine aykırılık teşkil ediyor. Disiplin sistemiyle ek ödeme sistemi ilişkilendirilemez. Hukuken doğru olmayan bu yöntemle ne amaçlıyorsunuz? Üniversitelerin Sağlık Bakanlığından ayrı özerk bir kuruluş olduğunu neden hesaba katmıyorsunuz? Bu ve benzeri uygulamalar nedeniyle doktorlar, sağlık çalışanları bir bir ülkeyi terkediyorlar. Gelin bu anlayıştan vazgeçin. Bu maddeyi Anayasa Mahkemesi kararına uygun bir şekilde yeniden düzenleyelim.

'3 BİN 393 İLACA FİYAT FARKI ÖDENİYOR'

Yurttaşlarımız daha önceki yıllarda hiç fiyat farkı ödemeden aldığı ilaçları şu an yüksek fiyat farkları ödeyerek almak zorunda. Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ödeme listesinde yer alan 8 bin 827 ilacın 3 bin 393’ü için hastalarımız fiyat farkı ödemektedirler. Muayene ücreti, ilaç katkı payı ve fiyat farkları hastalarımızın ilaca erişimini gün geçtikçe daha çok zorlaştırmakta.

Pek çok sağlık mensubu gibi mesleğim olan eczacıların da çok sorunu var. Benim mezun olduğum dönemde 7 olan Eczacılık Fakültesi sayısı şu anda 55. Bu fakültelerden mezun binlerce meslektaşım kamuya atanmayı beklemektedir. Sadece eczacılar değil, Eczane Teknikerleri, Diyetisyenler, Diyaliz Teknikerleri atama bekliyor. Bu mezunlara Sağlık Kurumlarında ihtiyaç olduğu halde yeterli kadro neden açılmıyor? 1262 Sayılı Kanun, ilaç ve eczacılıkta temel kanun niteliğindedir.

Yemek zehirlenmesi: Personele rapor verilmedi Yemek zehirlenmesi: Personele rapor verilmedi

İlaç üretiminin dünya standartlarında olmasını sağlayan, sağlam temellere dayalı, dolayısıyla da halk sağlığını güvenceye alan düzenlemenin, halkımızın yararını gözetecek biçimde korunmasını istiyoruz. Anayasamız “devlet sağlık hizmetlerini herkesin beden ve ruh sağlığını koruyarak hayatını sürdürebileceği şartları sağlamakla yükümlüdür” der. Devletin en temel görevlerinden biri vatandaşının kesintisiz sağlık hizmetlerine erişimini sağlamaktır. Bahsettiğimiz halk sağlığını olumsuz etkileyen sorunlara acil olarak çözüm beklediğimizi belirtiyorum."

Kaynak: rss