Zejula İlacı SGK Davası Türkiye’de 3 farklı kanser türünde 5 farklı kullanım şekliyle ruhsatlı olmasına rağmen Zejula SGK tarafından karşılanmaz. Fakat SGK’nın ret cevabına karşı dava açılarak ödeme Zejula ödeme kapsamına alınmaktadır. Başka bir deyişle kanser hastaları SGK’nın ret cevabına karşı ödeme kapsamına alabilirler. Görevli ve yetkili mahkeme makalemizin ilerleyen bölümünde açıklanmıştır.

Zejula İlacı SGK Dava Süreci

Zejula kanser ilacına karşı dava yolu ile SGK’nın ödemediği bu ilacın bedelinin ödenmesinin hasta zarari olması bazı şartlara bağlıdır.

1.     Hastanın İlaç Kullanım Hakkının Zorunlu Olması Gerekmektedir: İlaç kullanım hakkı, hekim tarafından hastanın kanser tedavisi için kullanılacak ilacın belirlenmesini ifade eder. Akabinde tedaviye başlanabilmesi için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na (TİTCK) endikasyon dışı ilaç kullanım başvurusu yapılması gerekir.  Reçete edilen ilacın eczaneden ücretsiz bir şekilde bulunamaması durumunda ikinci aşamaya geçilir.

2.     SGK Başvurusuı: Hastaların SGK’yı durumdan haberdar etmesi gerekmektedir. İlacın kullanılmaya başlanmadan önce veya başlandıktan sonra, önceden ödenmiş olan ilaç bedellerinin SGK tarafından iade edilmesi ve bundan sonraki tedavi sürecinde kullanılacak ilaç bedellerinin SGK tarafından karşılanması talepleriyle SGK’ya başvuruda bulunmalıdır.

3.     İmmünoterapinin Zorunlu ve Tıbba Uygun Olarak Kullanılması Gerekir: Yapılan başvuru SGK tarafından reddedilmesi durumunda, sürecin son adımı olan “Kurum İşleminin İptali ve İlaç Temini” davası açılmaktadır. Bu dava idare mahkemesi veya duruma göre iş mahkemesinde açılır. Davanın Ankara Avukat ihtiyati tedbirle açılması gerekmektedir.

Keytruda İlacı SGK Tarafından Karşılanıyor Mu?

Keytruda SGK Türkiye’de 3 farklı kanser türünde 5 farklı kullanım şekliyle ruhsatlı olmasına rağmen KEYTRUDA (Pembrolizumab) SGK tarafından karşılanmaz. Fakat SGK’nın ret cevabına karşı dava açılarak ödeme kapsamına alınabilir. Başka bir anlatımla kanser hastaları ret cevabına karşı dava açma hakkına sahiptir. Ancak davanın görevli ve yetkili mahkemede açılması gerekir. Görevli mahkeme iş mahkemesi veya duruma göre idare mahkemesi olmaktadır.

Emine Erdoğan: Anadolu toprakları kadim tıp kaynakları açısından önemli bir konumdadır Emine Erdoğan: Anadolu toprakları kadim tıp kaynakları açısından önemli bir konumdadır

Akıllı İlaçlar Hangi Alanlarda Kullanılır?

Akıllı ilaçlar birçok tedavi yönteminde kullanılmaktadır. Ancak akıllı kanser ilaçları esasında; kanser tedavisi, akciğer kanseri tedavisi, prostat kanseri tedavisi, kolon kanseri tedavisi, meme kanseri tedavisi, rahim kanseri tedavisi, bağırsak kanseri tedavisi, cilt kanseri tedavisi, pankreas kanseri tedavisi rahim ağzı kanseri tedavisi, beyin tümörü tedavisi, ışın tedavisi, lösemi tedavisi, akciğer kanser tedavisi gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Editör: Sercan Yılmaz