657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken 657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesi ile memur kadrolarına atananların, söz konusu kadrolara atanma tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe anılan Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilip edilemeyeceklerine ilişkin olarak kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanması ve ortaya çıkabilecek hak kayıplarının önlenmesi bakımından Cumhurbaşkanlığınca tüm kamu idarelerine görüş verildi.

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, söz konusu yazıda özetle; sözleşmeli statüden memur kadrosuna geçişlerin ayrı bir yasal düzenleme olduğu, bu düzenlemeden yararlanarak memur kadrosuna atananların yeniden sözleşmeli personel statüsüne geçiş yapmaları halinde haklarında 1 (bir) bekleme süresi şartının aranmaması gerektiği ifade edilmiştir.

CB'den sözleşmeliden kadroya geçenlerle ilgili önemli görüş!

Uykusuzluğun yüzde yarattığı olumsuz etki ortaya çıktı Uykusuzluğun yüzde yarattığı olumsuz etki ortaya çıktı

CB'den sözleşmeliden kadroya geçenlerle ilgili önemli görüş!

Kaynak: rss