Hürriyetçi Sağlık Sen genel başkanı Muhammet BİRİNCİ, İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesini ziyaret etti. Sağlık çalışanlarının sorunlarını, talep ve önerilerini dinleyen BİRİNCİ, hastane ziyaretinin ardından yaptığı basın açıklamasında, hastane idarelerinin keyfi uygulamaları sağlıkta şiddeti tetiklediğini tespit ettiklerini belirtti. Birinci açıklamasında;    

HEMŞİRELERE KÖLE MUAMELESİ YAPILIYOR
Bayrampaşa Devlet Hastanesinin acil servisinde iki muayene odası, 5 hekim ve 11 hemşire görev yapmakta iken, günlük yaklaşık 900 hasta muayene edilmekteydi. Acil servisin yenilenmesi ile birlikte muayene odası dörde, hekim sayısı ise 5 den 12’ye çıkarılmasına rağmen hemşire sayısı inatla ve ısrarla sabit tutulmuştur.  

09.10.2023 tarihi itibarıyla oluşturulan yeni çalışma düzeni çerçevesinde her ne kadar hasta sayısında artış yaşanmasa da, hekim sayısının artması ile birlikte iş yükü neredeyse iki katına çıkmıştır. Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğin Ek-1 tablosunda sağlık çalışanı sayısı hekim sayısından iki kat fazla olacak şekilde planlama yapılması gerektiği belirtilmesine rağmen, sağlık çalışanı sayısının artırılmaması idarenin sağlık çalışanlarına ve emeklerine verdiği değeri açıkça ortaya koymaktadır

HEMŞİRELER FİZYOLOJİK İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYOR
Hasta ve hasta yakınları ile sürekli iletişim halinde olan acil servis çalışanları, iş yükünün artması ile birlikte hasta ve yakınlarına yeterince ilgi gösterememekte, bazı taleplerini zorunlu olarak geçiştirmek durumunda kalmaktadır. Hemşire eksikliği nedeniyle, dinlenme, yeme ve diğer gerekli fizyolojik ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çeken, psikososyal risk faktörlerine maruz bırakılan acil servis çalışanları idarenin tutumunu anlamakta güçlük çekmektedir. 

Hastane idaresi, çalışanlar üzerinde tahakkümünü sürdürmek ve abartısız ifade ediyoruz ki, egosunu tatmin etmek amacıyla çalışanların fiziksel sağlıklarının yanı sıra, ruhsal sağlıklarını da göz ardı ederek stres ve tükenmişlik sendromu ile ve mutsuz bir şekilde görev yapmalarını adeta maharet saymakta, idarecilik vasfı ve tutumu olarak değerlendirmektedir.   

SAĞLIKTA ŞİDDETİ HASTANE İDARELERİ TETİKLİYOR
Hastanenin bakım hizmetleri müdürünün gerçeği yansıtmayan beyanlarının etkisinde kalan başhekimin duyarsızlığı nedeniyle, acil servis çalışanlarının hasta ve yakınlarının sözlü ve fiili olumsuz davranışlarına maruz kalmaları an meselesidir. Aşırı iş yükü, tempolu çalışma düzeni, kısıtlı dinlenme süresi ile acil servis hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi ve hasta memnuniyetinin sürdürülmesi mümkün değildir. 

Polis Eşi Hemşire Tayin Hakkını Mahkeme İle Kazandı Polis Eşi Hemşire Tayin Hakkını Mahkeme İle Kazandı

HEMŞİRELERİN YANINDAYIZ
Yaptık oldu mantığı ile hareket eden hastane idaresi uzlaşı ve diyalog kapılarını maalesef kapatmıştır. Bu nedenle, İstanbul il sağlık müdürlüğü ve bakanlık nezdinde sürdüreceğimiz girişimlerin yanı sıra, hukuki mücadelemizi sürdüreceğimizi buradan ifade ediyoruz.