BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA KADRO İHDAS

EDİLMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI

KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 159MADDE 1- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

5 Nisan 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Kararname Yayımlandı

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Kararname Yayımlandı

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Kararname Yayımlandı

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Kararname Yayımlandı

 5 siyasi parti resmen ittifak kurdu! "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır" 5 siyasi parti resmen ittifak kurdu! "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır"

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Kararname Yayımlandı

Kaynak: rss