TTB'den yapılan açıklama

personel sağlık net

Kırklareli’nde eski hastane bahçesinde yangın paniği! Kırklareli’nde eski hastane bahçesinde yangın paniği!

AYM, TTB’nin Açtığı Dava Sonucunda Sağlık Hizmetine Başvuranların Kişisel Verilerinin İşlenmesine ve Sağlık Emekçilerinin Cumhurbaşkanlığı’na Bildirilmesine Olanak Tanıyan Kararnameyi İptal Etti
Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilip 10 Temmuz 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararnamenin "Bilgi Toplama, İşleme ve Paylaşma Yetkisi" başlıklı 378. maddesi uyarınca; sağlık hizmeti almak üzere kamu ve özel sağlık kurumları ile sağlık mesleği mensuplarına başvuranların verdikleri kişisel bilgilerin işlenebilmesine, buna ilaveten sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan emekçilerin Cumhurbaşkanlığı’na bildirilmesine olanak tanınmıştı.

Türk Tabipleri Birliği ve Türk Dişhekimleri Birliği’nin Danıştay’da açtıkları davada Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurulması talebi ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin doğrudan AYM’ye yaptığı başvuru sonucunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ilgili maddesi iptal edildi. Karar, 27 Şubat 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

AYM’nin iptal gerekçesinde; düzenlemenin cumhurbaşkanının yetki ve görevlerini düzenleyen Anayasa’nın 104. maddesinin 17. fıkrasının ikinci cümlesinde geçen “Anayasa’nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez” cümlesine aykırı olduğu belirtildi.

Yüksek Mahkeme, maddenin iptali nedeniyle doğacak hukuksal boşluğun kamu yararını ihlal edecek nitelikte olduğuna dikkat çekerek iptal hükmünün yayımlanma tarihinden dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine de karar verdi. 

Editör: Sercan Yılmaz