Sağlık sektöründe son dönemde gündemi meşgul eden Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) üzerine tartışmalar giderek artıyor. Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Başkanı Özlem Akarken, yeni tebliğin getirdiği düzenlemelerin sektörde ciddi endişelere yol açtığını dile getirdi. Akarken, tebliğin hastane gelirlerini düşürdüğünü ve sağlık çalışanlarının emeğini yeterince karşılamadığını belirtti.

Akarken, “Yeni tebliğ SUT fiyatları maalesef emeğin ve kullanılan malzeme ile endeksli değildir. Hastaların tedavilerinin bu kadar düşük ödemeler ile yapılmasının açıklamasını yetkili makamlar nasıl yapmaktadır inanın bilmiyoruz” dedi.

(SAHİM-SEN) Başkanı Özlem Akarken, konuyla alakalı olarak şunları söyledi: “5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Kanun ve “Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde yapılan muayene ve tedavi işlem ücretleri “Sağlıkta Uygulama Tebliği” ile belirlenmektedir. SUT değerleri Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

“EMEK, EĞİTİM VE TECRÜBE İSTER”

Ancak SUT’a göre SGK’nın kurumlara çok düşük rakamlar üzerinden ödeme yapması nedeniyle, hastanelerin gelirleri düşmektedir. Bu da emeğe karşılık gelecek gelirlerin çoğunu oluşturan ek ödemelerinin azalmasına ve Sağlık Bakanlığı’nın giderlerini karşılayamadığı için gelir tablosunun eksiye düşmesine neden olmaktadır. Hastanelerde yapılan mide yıkama işlemi 73,66 TL iken, özel hastanelerde kat kat daha fazlasıdır. Her meslek erbabının yaptığı iş emek ister, bilgi ister, eğitim ister. Eritrosit Süspansiyonu Yıkamak, Mide Yıkamak gibi işlemler daha çok emek, eğitim ve tecrübe gerektiriyor. 

Yaz Aylarında Ayak Sağlığı İçin İdeal İş Ayakkabısı Nasıl Olmalı? Yaz Aylarında Ayak Sağlığı İçin İdeal İş Ayakkabısı Nasıl Olmalı?

Hastaların sağlığından sağlık kurum çalışanları ve kurum gelirlerinden tasarruf ederek, yatırım yapamayacak   durumda olunmamalıdır. Yeni tebliğ SUT fiyatları maalesef emeğin ve kullanılan malzeme ile endeksli değildir. Hastaların tedavilerinin bu kadar düşük ödemeler ile yapılmasının açıklamasını yetkili makamlar nasıl yapmaktadır inanın bilmiyoruz.”

Kaynak: rss