personel sağlık

Meclise sevk edilen 2024 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifinde 2024 yılı harcırahları da yer aldı. Teklifte yer alan tutarlara göre harcırah tutarları yüzde 97 oranında artırıldı.

- 2023 yılı memur harcırahları

Harcırah miktarları 2023 yılı başından geçerli olmak üzere şu şekilde artırılmıştı.

Ek göstergesi 8000 ve üzeri olanlar için 236 liraya (Bir önceki yıla göre yüzde 82 artış)
Ek göstergesi 5800 ila 8000 arasında olanlar için 220 liraya (Bir önceki yıla göre yüzde 81 artış)
Ek göstergesi 3000 ila 5800 arasında olanlar için 212 liraya (Bir önceki yıla göre yüzde 84 artış)
Aylık kadro derecesi 1-4 arasında olanlar için 203 liraya (Bir önceki yıla göre yüzde 99 artış)
Aylık kadro derecesi 5-15 arasında olanlar için 200 liraya çıkarılmaktadır. (Bir önceki yıla göre yüzde 100 artış)

Bunu Yapan Sözleşmeli Yönetici değil de, Sağlık Personeli Olsa idi Bunu Yapan Sözleşmeli Yönetici değil de, Sağlık Personeli Olsa idi

- 2024 yılı memur harcırahları

Harcırah miktarları 2024 yılı başından geçerli olmak üzere şu şekilde artırılacaktır

Ek göstergesi 8000 ve üzeri olanlar için 465 liraya (Bir önceki yıla göre yüzde 97 artış)
Ek göstergesi 6400 ila 8000 arasında olanlar için 435 liraya (Bir önceki yıla göre yüzde 97 artış)
Ek göstergesi 3600 ila 6400 arasında olanlar için 420 liraya (Bir önceki yıla göre yüzde 98 artış)
Aylık kadro derecesi 1-4 arasında olanlar için 405 liraya (Bir önceki yıla göre yüzde 99 artış)
Aylık kadro derecesi 5-15 arasında olanlar için 400 liraya çıkarılmaktadır. (Bir önceki yıla göre yüzde 100 artış)

İşte 2024 harcırahlarını gösterir H cetveli

2024 merkezi yönetim bütçe kanunu teklifinde harcırahları belirleyen H cetveli de yer aldı. İşte Kanun teklifinde yer alan harcırah cetveli

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da yeniden belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 270 liradan 500 liraya yükselecek.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları ile Kamu Başdenetçisinin yurt içi gündeliği 250 liradan 480 liraya çıkacak.

Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 465 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 400 lira ödenecek.