Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek, son dönemde yaşanan adaletsizliklere dikkat çekti. Özübek, Bolu'da sağlık çalışanlarının karşılaştığı baskı ve adaletsizliklere işaret ederek, vicdanlı insanların "Adaletli mi?" sorusunu sorması gerektiğini vurguladı.

İşten çekilme baskıları ve idareci tutumu

Bolu'da Türk Sağlık-Sen'in yükselişi, bazı çevreler tarafından hazmedilemiyor. Özellikle sendika temsilcilerine yönelik baskılar artarken, idareciler tarafından "İşyerinde çalışmayın, beyaz dilekçe ile istifa edin" gibi telkinlerde bulunuluyor. Bu durum, çalışanların hem maaş hem de sosyal haklarına zarar veriyor.

Çalışma ahlakına yönelik tehditler

Adaletsiz uygulamalar sadece işten çekilme çağrılarıyla sınırlı kalmıyor. Bazı idareciler, adil olmayan bu pratiklere göz yumuyor, hatta destek oluyor. Buna karşılık bazı yöneticiler ise duruma müdahale etmeksizin, adaletsizliğin devamına neden oluyorlar.

Çalışanların yükünün artması

İşten kaçınma teşvikleri, sadece bireysel çalışanların haklarını ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda kalan personelin iş yükünü artırıyor. Bu durum, iş yerindeki genel verimliliği ve moral yapısını olumsuz etkiliyor. 

Kamuoyuna çağrı

Vicdan ve Adalet Özübek, kamuoyuna ve ilgili tüm taraflara seslenerek, bu tür adaletsizliklere karşı çıkılması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca ilahi adaletin kaçınılmaz olduğunu ve herkesin bu adaletsizlikler karşısında sorumlu olduğunu ifade ediyor.

Bayram dışında çalıştığım serviste yönetimden birilerini görmedim Bayram dışında çalıştığım serviste yönetimden birilerini görmedim

Türk Sağlık-Sen Bolu Şubesi, çalışanların haklarını korumak ve adaletsiz uygulamalara karşı çıkmak için daha fazla adım atmaya hazır. Özübek ve ekibi, bu tür baskılara karşı durmak ve çalışma ortamında adaleti sağlamak için kamuoyunun desteğini bekliyor.

Kaynak: rss