Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulanacak yeni müfredatı belirledi. Yeni müfredat, okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5 ve lise 9. sınıflardan itibaren kademeli olarak hayata geçirilecek.

Erdoğan ile Şimşek arasında ipler kopma noktasına mı geldi? Erdoğan ile Şimşek arasında ipler kopma noktasına mı geldi?

Bu yeni müfredat yaklaşımında, öğrencilerin bilgiyi keşfetmeleri, günlük hayatla ilişkilendirmeleri ve etkinlikler aracılığıyla yaparak öğrenmeleri ön planda tutulacak. Derslerde konu anlatımı yerine hikayeler, oyunlar ve günlük yaşam örnekleriyle başlanarak öğrencilerin aktif katılımı sağlanacak. Bu yaklaşımın amacı sadece akademik başarı değil, aynı zamanda öğrencilerin mutluluğu, derse katılımı ve merak duygusunun artması.

Yeni müfredatta, test mantığından uzaklaşılacak ve öğrencilere açık uçlu, yorum odaklı çalışmalarla aktif katılım imkanı sunulacak. Ayrıca, müfredatta akran öğrenimine ve seviyesi yüksek olan öğrencilere yönelik alternatif destek programlarına da yer verilecek. Materyal, araç gereç ve teknoloji kullanımına önem verilirken, öğrencilerin farklı bakış açılarıyla düşünme, tartışma ve farklı görüşlere saygı duyma gibi beceriler geliştirmeleri hedefleniyor.

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından yapılan öneriler de dikkate alınarak hazırlanan yeni müfredat, bilimsel bir temele dayanacak ve düşünce, din veya inanç özgürlüğünü koruyacak şekilde tasarlanacak. Programlar, bilimsel ve güncel kaynaklarla oluşturulacak ve teknoloji, sanat ve spor gibi alanlara da yer verilecek.

Yeni müfredatta öğretmenlere, öğrencilerin gelişimini destekleme, cesaretlendirme ve onları kendi potansiyellerini keşfetmeleri için yönlendirme gibi önemli görevler yüklenecek. Okul yöneticileri ise velilerle iş birliği yaparak öğrencilerin eğitim ve gelişimine destek olacaklar. Bu yeni müfredatın, öğrencilerin daha etkili bir öğrenme deneyimi yaşamalarına ve daha donanımlı bir şekilde yetişmelerine katkı sağlaması bekleniyor.

Editör: Sercan Yılmaz