İlgili Kanun’un 11 ve 12’nci maddeleri ile sendika üyesi kamu görevlilerine 750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarda “Toplu Sözleşme Desteği” yapılacağı, kamu görevlileri sendikasının kurulu olduğu hizmet kolunda sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az %2’sini sendika üyesi olarak kaydeden kamu görevlileri sendikası üyelerine ise toplu sözleşme desteği yerine Toplu Sözleşme ile belirlenen tutarda “Toplu Sözleşme İkramiyesi” ödeneceği hüküm altına alınmıştı.

Tıbbi Sekreter Çalıştayı Adana'da Yapıldı Tıbbi Sekreter Çalıştayı Adana'da Yapıldı

CHP tarafından, İlgili Kanun’un 11’inci ve 12’nci Maddelerine Yönelik Anayasa Mahkemesine Başvuruda bulunulmuştu. Anayasa Mahkemesi, toplu sözleşme ikramiyesine ilişkin “%2’lik Sendika Üyeliği Barajını” iptal etti.

Anayasa Mahkemesinin tartışmalı kararı; sadece toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanıp faydalanamamaya yönelik süreç ve sonuç üretmekle sınırlı kalmamış, kamu görevlileri sendikacılığı alanında baştan beri eksik bırakılan, evrensel ilkelerde karşılığı, işçi sendikalarında pratiği olan ve her fırsatta dile getirdiğimiz dayanışma aidatının hayat geçirilmesini kaçınılmaz hale getirmiştir.

Bu durum açık ve net olarak göstermektedir ki; 4688 sayılı Kanun’da günün şartlarına, evrensel ilkelere, örgütlenme özgürlüğüne dair eksikliklerin görülerek, yetkinin hukukunu koruyan köklü değişikliklerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

7. Dönem Hakem Kurulu Kararında yer alan “4688’in Değiştirilmesi” hükmümüz; palyatif düzenlemeler yerine bir bütün olarak ele alınacak şekilde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinesinde birlikte çalışılarak, yasal düzenleme acilen yapılmalıdır.

Kaynak: