Devlet Hastanesinde Türkçe Bilmeyen Hekim ! Devlet Hastanesinde Türkçe Bilmeyen Hekim !

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 47'nci maddesine eklenen yeni fıkra ile lisans mezunu ebeler meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman ebe olarak Ünvanını almaktadırlar.

Aynı şekilde emşirelerde Hemşirelik Yönetmeliğinde yer alan  "Lisans mezunu hemşirelerden; yurtiçinde hemşirelik anabilim dallarında ve bunların altında açılan lisansüstü eğitim programlarından mezun olan ve diplomaları Bakanlıkça tescil edilen hemşireler ile yurtdışında bu programlardan mezun olup, diplomalarının denklikleri onaylanan ve diplomaları Bakanlıkça tescil edilen hemşireler alanlarında uzman hemşire olarak çalışırlar.

 Uzman hemşireler, temel hemşirelik rollerinin yanı sıra uzmanlığını yaptığı alana yönelik klinik bilgi, beceri, sağlık araştırmaları, danışmanlık hizmetleri, sağlık eğitim hizmetlerinin programlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde sorumluluk alır, uygular ve değerlendirir." hükmü ile uzman hemşire olarak Ünvanını almaktadırlar.

Ancak, çalışma alanlarında ve özlük haklarında hak ettiği değeri alamaktadaırlar.

Editör: Ceren Yıldız