Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

Kurumumuz hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 25 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır

Türkiye Gazetesi Temmuz'da Memura Verilecek Zammı Açıkladı Türkiye Gazetesi Temmuz'da Memura Verilecek Zammı Açıkladı

İlan İçin Tıklayınız

Editör: Ceren Yıldız