Gençlik Buluşmasında alınan kararlardan biride Geçici görevlendirilmelerde mevzuat hükümlerine uyulmalı, kamu yararı ilkesi dışına asla çıkılmamalı ve bunların dışında kalan tüm geçici görevlendirmeler sonlandırılması kararı oldu. Türk Sağlık-Sen tarafından yapılan açıklama;

Türk Sağlık-Sen tarafından 14-17 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenen Gençlik Buluşması’nda bir araya gelen ve Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bütün Ümidim Gençliktedir..!” diyerek Türk devletini emanet ettiği Genç Sağlık Çalışanları Türk devletinin ve Türk milletinin yücelmesi yolunda kendilerine düşen sorumluluğun farkında olduklarını dile getirerek bu görevi layığı ile yerine getirebilmek amacıyla ortak aklın sonucu olarak aşağıdaki kararları almışlardır; 
 

1. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılını kutladığımız 2023 yılında Cumhuriyeti kuran Türk milletinin ne denli büyük bedeller ödeyerek bu günlere geldiği, 15’lilerden itibaren gençliğin seve seve feda eden ve vatanımız için can veren tüm aziz şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şanlı ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.  Gazi Mustafa Kemal’in bizlere emanet ettiği cumhuriyetimize her ne pahasına olursan olsun sahip çıkacağımıza aziz Türk milleti önünde söz veriyoruz. 

2. Genç Türk Sağlık-Sen’liler olarak Gazze’de İsrail denilen terörist devletin yaptığı soykırımı lanetliyor, zalim ve zulme karşı tüm dünyayı ortak tavır almaya çağırıyoruz. 

3. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gençler için vatanî işlerde ölmek söz konusu olabilir; fakat korkmak, asla!” sözleri ile hareket eden Genç Türk Sağlık Senliler hem ülkelerine hizmet hem de sendikal mücadelede korkuyu zihinlerinden silmiş, aydınlık yarınlara emin adımlarla yürümektedirler.

4. Bütün kamu çalışanlarının ortak talebi olduğu genç sağlık çalışanları da yoksulluk sınırının üstünde ve tüm ödemelerin emekliliğe yansıdığı bir ücret talep etmektedir. Bu konuda acil bir düzenleme yapılmalıdır.

5. Sağlık çalışanlarının ücret politikası yeniden belirlenmeli, tek kalem maaşa geçilmeli sağlık çalışanlarının ay sonunda ne kadar ücret alacağı konusunda bir netlik sağlanmalıdır.

6. Sözleşmeli yöneticilik sonlandırılmalı, yönetici atamaları objektif bir sınav ile yapılmalı ve bu sınavı kazananların, kurulacak yönetici akademisinde belirli bir süre eğitime tabi tutulduktan sonra atamaları yapılmalıdır. Ehliyet ve liyakat kamuda hakim kılınmalı, devlete sadakat esas alınmalıdır. Mülakat tamamen kaldırılmalıdır.

7. Sağlık çalışanlarının iş yükü algısı ve iş planlamaları, yaşa, medeni duruma, bakmakla yükümlü olduğu anne-baba ve iş durumuna göre planlanmalıdır.

8. Genç sağlık çalışanlarının aile kurma, aile birliği tesis etmede karşılaştıkları tayin ve becayiş sorunları ivedilikle çözülmelidir. Kadroya geçen sözleşmeli çalışanlar 4/A’lı çalışan kamu görevlisi gibi çalışma yılı şartı sınırlaması olmadan tayin hakkına sahip olmalıdır.  

9. Genç sağlık çalışanlarının mücbir sebeple tayin başvuruları süratle dikkate alınmalı, mücbir sebep kavramı da sendikaların görüşleri alınarak belirlenmeli ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

10. Sağlık çalışanlarının görev tanımı kesin hatlarla belirlenmelidir. Bunun içinde bir an önce Sağlık Meslek Mensupları Meslek Kanunu çıkarılmalıdır.  Genç sağlık çalışanlarına, unvanlarına ve mesleklerine göre bir tanımlama yapılarak mesleklerinin gereği dışında görev yüklenmemeli ve görev yerlerinin dışında çalıştırılmamalıdır. Genç sağlık çalışanları ek iş, nöbet ve zor görevle tehdit edilerek görev tanımında olmayan işlerin yaptırılması engellenmelidir.

11. Üniversite hastanelerinde genç sağlık çalışanlarının sorunlarına yönelik çareler üretilmeli, aşırı iş yüküne yönelik önlemler alınmalı, becayiş ve tayin hakkı tanınmalıdır.

12. Genç sosyal hizmet çalışanlarının özlük haklarında iyileştirmeler yapılmalı, sosyal hizmet kurumlarında hizmet üretmekte yaşadıkları sorunlar çözülmeli, sosyal hizmet tazminatları günümüz şartlarına uygun olarak yeniden belirlenmelidir.
 

13. Geçici görevlendirilmelerde mevzuat hükümlerine uyulmalı, kamu yararı ilkesi dışına asla çıkılmamalı ve bunların dışında kalan tüm geçici görevlendirmeler sonlandırılmalıdır. 
 

14. Genç sağlık çalışanlarının bakmakla yükümlü olduğu aileleri, anne babaları için yaşlı gündüz bakımevleri kurulmalıdır.
 

15. Sendikaların yetkili kurullarında genç sayısının arttırılmasını konusunda gerekli çalışmalar yapılmalı ve gençler bu konuda yüreklendirilmelidir. 
 

16. Sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümünde genç sağlık çalışanlarının önerileri dikkate alınmalıdır.
 

17. Malpraktis hatalarına karşı bütün sağlık çalışanları sigorta kapsamı içine dâhil edilmelidir. Bu konuda kurulacak fonun veya sigortanın ücreti devlet tarafından sağlanmalıdır.
 

18. Genç sağlık çalışanlarının 1. Derece yakınlarının ağır rahatsızlıkları için refakat izni verilmelidir.

19. Sağlık kuruluşlarında sağlık çalışanlarına ve birinci derece yakınlarına muayene ve tedavi önceliği sağlanmalıdır.

20. Genç sağlık çalışanlarının icap ücreti ile ilgili kalıcı kesinleştirici çalışmalar yapılmalıdır.
 

21. Sendikal ayrımcılığın önlenmesi için bunu yapanlara karşı ağır cezalar getirilmelidir. Çünkü sendikal gerekçelerle sağlık çalışanlarına yapılan zulüm Türkiye’ye kaybettirmektedir. Bu konuda ivedi tedbir alınmalıdır.
 

22. Mobbingin önlenmesi konusunda ciddi adımlar atılmalı, ağır cezalar hayata geçirilmelidir. 
 

23. Sağlık çalışanlarının en önemli sorunlarından biri olan şiddet için acil çözüm ve ağır yaptırımlar uygulanmalı, sağlıkta sıfır toleranslı alan uygulaması hayata geçmelidir.  
 

24. Genç sağlık çalışanlarının eğitim hayatları için gerekli kolaylıklar sağlanmalıdır. Akademik gelişim, yüksek lisans ve doktora yapma taleplerini yerine getirmek üzere yasal düzenleme yapılmalıdır. Mesleki uzmanlaşma ihmal edilmemelidir.

25. Yönetici ve sorumlular tarafsız olmalı, nöbetlerin eşit dağıtılması başta olmak üzere iş paylaşımlarında adalet tesis edilmelidir.

26. Sağlık profesyonellerinin kendilerini geliştireceği imkânlar verilerek, yönetimde söz sahibi olunması sağlanmalıdır.
 

27. Sağlık kurumlarının imkânları sunu pansumanlarla artırılarak hasta sayısının artırılması plansız gelişimi beraberinde getirmektedir. Bunun yerine hastaneler planlı bir şekilde büyütülmeli, çalışanların sosyal imkânları da aynı oranda artırılmalıdır.
 

28. Genç sağlık çalışanlarına evlilik desteği sağlanmalıdır.
 

Tıbbi Sekreter Çalıştayı Adana'da Yapıldı Tıbbi Sekreter Çalıştayı Adana'da Yapıldı

29. Genç sağlık çalışanlarına atandıkları bölgelerde konaklama imkânı için lojman ve sağlık evi gibi tesisler yapılarak destek olunmalıdır.

30. Üniversitelerle yapılacak anlaşmalarla lisansüstü eğitim yapmak isteyenlere destek olunmalıdır.

31. Konaklama ve dinlenme amaçlı tesisler sağlanmalıdır.
 

32. Planlı bir istihdam politikası hayata geçirilmeli, atama bekleyen genç sağlık çalışanlarının talepleri dikkate alınarak ihtiyacı karşılayacak ölçüde yeni alımlar bir an önce yapılmalıdır. Devletin verdiği görevle milletimize hizmet etmek için ekleyen genç sağlık çalışanların bekleyişi sonlandırılmalıdır.

Kaynak: