Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ilçe sağlık müdürlükleri aracılığıyla eczanelere gönderdiği 'reçeteye tabi ilaçların sadece hasta veya birinci derecede yakınına teslim edilmesine' ilişkin yazısına dair Türk Eczacılar Birliği'ne bir açıklama gönderdi.

Kurum başkanı Dr. Asım Kocaoğlu imzasıyla gönderilen yazıda, ilaçların hasta veya birinci derece yakınına teslim edilmesine dair yasa ve yönetmelikte zorunluluk bulunmadığı anımsatıldı.

Yazıda özetle "6197 sayılı Kanun ile Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte, reçete muhteviyatı ilaçların hasta veya birinci derece yakınına teslim edilmesi zorunluluğuna ilişkin bir hüküm bulunmadığından, konunun başkanlığımızca değerlendirilmesi ve yapılacak işleme esas görüşlerimizin bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır. Teslim edildiği kişilere ait gerekli bilgilerin kaydedilmesi koşulu ile reçete muhteviyatı ilaçların hasta ya da birinci derece yakınına teslim edilmesi zorunluluğunun bulunmadığı, bu yönde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne de bilgi verildiği hususunda bilginizi rica ederim" denildi.(Birgün)

e-Devlet'ten yeni hizmet: Ekspertiz raporlarına ulaşılabilecek e-Devlet'ten yeni hizmet: Ekspertiz raporlarına ulaşılabilecek

 

Kaynak: rss