Uzmanlık eğitimine devam ederken veya istifa eden veya eğitime başlamayanların yeniden girecekleri ilk sınavda, yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanından düşürme oranı yüzde 2'den yüzde 5'e yükseltildi.

6 Mayıs 2024 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32548

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE

Mevzuata Aykırı Geçici Görevlendirme  Yapan İdareciler Hakkında İddianame Mevzuata Aykırı Geçici Görevlendirme Yapan İdareciler Hakkında İddianame

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/9/2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “% 2” ibaresi “% 5” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Editör: Ceren Yıldız