İzmir Sağlık Platformu, 6 Temmuz 2022’de çalıştığı kurum olan Konya Şehir Hastanesi’nde silahlı bir saldırgan tarafından katledilen Dr. Ekrem Karakaya’yı anmak üzere bir araya geldi. Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi önünde yapılan basın açıklamasını İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel okudu.

Yapılan açıklamada, sağlık emekçilerinin en başat sorununun sağlıkta şiddet olgusu olduğu vurgulayan Yüksel, “Ülkemizde sağlık sistemindeki tıkanmanın, eksiklerin, yetersizliklerin sorumlusu hekimler ve sağlık çalışanları değildir. Yıllardır yürütülen sağlıksız sağlık politikaları, sağlık hizmetlerini bir kamu hizmeti olmaktan çıkaran uygulamalar, hastayı müşteri olarak gören kar odaklı zihniyet, kışkırtılmış sağlık hizmeti talebini körükleyen yönetim anlayışı bu şiddetin bu terörün başlıca sorumlusudur” dedi.

"TALEPLERİ DUYMAZDAN GELMEYİN"

“Artık yeter, boş sözlere, oyalamalara karnımız tok. Beklemeye tahammülümüz yok” ifadeleriyle sağlıkta şiddetin idareciler tarafından münferit bir olay gibi yansıtıldığına dikkat çeken Yüksel, Sağlık Bakanı’na seslendi:

Kovid-19 geçiren sağlıkçı sürgün edildi Kovid-19 geçiren sağlıkçı sürgün edildi

“Unutmayın siz de bir hekimsiniz. Meslektaşlarınızın, sağlık çalışanlarının sorunlarını gözardı etmeyin, taleplerini duymazdan gelmeyin. Bir gün terk etmek zorunda kalacağınız o koltuğa değil Hipokrat yemininize sadık kalın. Şiddete çanak tutan uygulamalara son verin, etkili önlemlerle bizlere güvenli çalışma ortamları sağlayın, harekete geçin. Bizler, hekimler ve tüm sağlık çalışanları mesleğimizi söylemeye çekinir hale geldik.”

Kaynak: rss