Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranı (sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde) yıllık yüzde 48 olarak belirlendi. 

Öte yandan, alacak tahsili masrafları için talep edilecek asgari giderin tutarı da 1310 lira olarak tespit edildi.

Pendik’te stajyer eczacıya tokatlı saldırı Pendik’te stajyer eczacıya tokatlı saldırı

Kaynak: