Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın; Memur Sen’in, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarını kapsayan mali ve sosyal hakların düzenlenmesi konusunda askıda kalan ve verilmeyen hakların gerekçelerinde adeta kamu işvereni gibi düşünerek masaya oturduğunu söyledi.

Memur ve emeklilerin mali, özlük ve sosyal haklarını genişletecek bir kazanım yok Kamu çalışanlarının mali, özlük ve sosyal haklarının düzenlenmesinde sınıfta kalan Memur Sen’in, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine 967 madde ile katıldığını, bunlardan 203 maddenin revize olmak üzere toplamda 291 madde de uzlaşma sağlandığını, buna her zaman olduğu gibi “kazanım” diyebildiğine dikkat çeken Taşkın; memurlara yapılacak giyecek yardımı, Aile ve Çocuk Yardımı, yiyecek yardımı, memurların emekli olduğunda kesilen Aile ve Çocuk Yardımı Ödeneğinin verilmesi (ki hiç akıllarına gelmiyor!), harcırah, izin hakları, mobbing kurullarının kurulması, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının düzenli olarak yapılması, disiplin affı, kamuda kadın çalışanların doğum öncesi ve sonrası izin haklarının iyileştirilmesi, Yardımcı Hizmetli Kadrolarında çalışanların memur kadrolarına geçirilmesi, 3600 ek gösterge, 4688 Sayılı Kanun’un güncellenmesi; bunların yanı sıra kira yardımı ve büyükşehir tazminatının verilmesi, 8077 TL seyyanen zammın kök maaşa ilave edilerek emekliliğe yansıtılması, vergi diliminin yükseltilmesi, vergi oranının %15’te sabitlenmesi, Bayram ikramiyesi ve refah payı verilmesi gibi memurun mali, özlük ve sosyal haklarını genişleterek iyileştirecek maddelerde kazanım elde edemediklerini, ama Memur Sen’in kazanım elde ettiğine dair algı oluşturmaya çalıştığını belirten Necip Taşkın, şu konulara dikkat çekti: Memur ve emekliyi enflasyona karşı koruyacak reel artış sağlanamadı

Sağlık İletişiminde En Etkin Rolde Tıbbi Sekreterler Var Sağlık İletişiminde En Etkin Rolde Tıbbi Sekreterler Var

“Kamu Görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal hakların belirlenmesine ilişkin 7.. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri maalesef bir tiyatro gibi devam etmiş ve beklendiği gibi fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Piyasa gerçekliğinden uzak, enflasyon beklenti ve verilerini dikkate almayan ve kamu görevlilerinin reel kayıplarını telafi ederek gelecekteki enflasyon baskısından da koruyacak şekilde reel artış sağlanamamıştır. Bağımsız olmadığını bildiğimiz Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, önüne gelen uzlaşma sağlanamamış maddeleri aynen kabul etmiştir. 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde 4688 Sayılı Kanun’un, çalışma hayatına ilişkin güncellenmesi amacıyla “çalışma yapılacaktır” denilerek muallakta bırakılmıştır. Bu çalışma ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Memur ve emeklileri enflasyona ezdirildi Enflasyon hedef, beklenti ve tahminlerin altında kalan maaş/ücretler nedeniyle kamu çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirilmiştir. Kamu görevlilerinin reel kayıplarını telafi ederek gerçek anlamda alım gücünü artıracak, gelirde reel artış sağlayacak, emekliliğe yansıtılacak tek kalem, yoksulluk sınırı üstünde bir zam beklentisi hayal olmuştur! %2 sendika barajının karar metninde yer almamasına şaşırdık! Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararını incelediğimiz zaman; 6. Dönem Toplu Sözleşme kararında yer alan %1 barajının iptalinden sonra, kanunlaştırılan %2 sendika barajının 7. Dönem Toplu Sözleşme karar metninde yer almadığını görüyoruz. Çünkü biliyorlar ki bu Kanun, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilecektir. Memur Sen için önemli olan “Dayanışma Aidatı” karar metninde yok Memur Sen tarafından Toplu Sözleşme masasına götürülen “Dayanışma Aidatı” da karar metninde yok! Bunlar kazanım mı? Sivil Savunma uzmanlarının 6. Dönem Toplu Sözleşme karar metninde tazminat oranları 5 puan iken, 7. Dönem Toplu Sözleşmede de aynen korunmuştur. KİT’lerde görev yapan personelin ek ödeme oranları 6. Dönem Toplu Sözleşmenin karar metninde 5 puan iken, 7. Dönem Toplu Sözleşmede de aynen korunmuştur. Kamu çalışanlarının, çocuklarını sağlıklı ve güvenli ortamlarda güven içinde bırakabilecekleri kreş için bir çözüm yok! “Kreş hizmeti sunma, kalitesini ve kapasitesini artırma konusunda ihtimam gösterilir” denilerek geçiştirilmiş! Engelli kamu çalışanlarıyla ilgili olarak, 6. Dönem Toplu Sözleşme karar metninde yer alan maddeler geliştirilmeden korunmuştur. Aile Yardımı Ödeneğinde “2273” gösterge rakamı aynen korunmuştur. Gassal ünvanlı kadrolarda çalışanların 6. Dönem Toplu Sözleşme ile karar altına alınan 500 puan iş güçlüğü zammı aynen korunmuştur.

3600 ek gösterge ile ilgili bir düzenleme yok! “Çalışma yapılacağı” kararlaştırılmış; ancak çalışmanın ne zaman başlayıp ne zaman biteceği muallakta. İdari büro görevlisi ile idari destek personeline 6. Dönem Toplu Sözleşme ile verilen; yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan artış korunarak bu dönemde de aynı oranda verilmesi sağlanmış. Sözleşmeli personelin yiyecek yardımında artış yok, aynen devam edecek. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkili ve Taşınır Mal Sorumlusu olarak görevlendirilenlerin mali sorumluluk zammında artış yok, aynen devam edecek. Katsayı artışlarıyla maaş/ücretlerdeki küçük farklılıklar kazanım olarak sunuluyor. Özellikle sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerine 5 TL, ek ödeme tabanına 200 TL artış yapılarak bunun kazanım olarak sunulmasını sağlık çalışanlarının dikkatine sunuyoruz! Siyasal sendikacılık böyledir! Memur ve memur emeklilerinin 2 yıllık mali, özlük ve sosyal haklarının masada bırakıldığını anlıyoruz. Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde 81 ilde sadece basın açıklamalarıyla yetindiler. Sonrasında da hiçbir şekilde sesleri çıkmadı. Tüm kamu çalışanlarının geniş kitleler halinde haklarını aramalarını sağlamakta acizlik gösterdiler! Nitekim Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’na şerh koyan Memur Sen’in yetkili temsilcisi, memur ve memur emeklilerinin haklarını neden alamadıklarını şu şekilde açıklamış ki, bu açıklama bile kamu görevlileri ile emeklilerine yapılan haksızlığı göstermesi açısından önemlidir. Hükümet ne düşünüyorsa, Memur Sen’de aynısını düşünüyor! Memur Sen’in, memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin 7. Dönem Toplu Sözleşme müzakeresi (!) Hükümet’in küresel söylemleriyle aynı! “Son 2 yıllık süreç içerisinde Türkiye’nin jeopolitik ve küresel konumu gereği içinde bulunmuş olduğu ekonomik şartlar, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid salgını, Ukrayna-Rus Savaşı, savaşın neden olduğu tahıl krizi ve Kahramanmaraş merkezli yüzyılın deprem felaketi nedeniyle ülkemizi ve her bir ferdimizi etkileyen ve sorumluluk üstlenilmesini gerektiren olağanüstü durumlar da dikkate alınarak; Memur-Sen’in 7. Dönem Toplu Sözleşme teklifleri belirlenmiştir.” Memur Sen, memur ve memur emeklilerinin 2 yıllık mali ve sosyal haklarını alabilmek için yukarıdaki gerekçeleri dikkate alarak masaya oturmuş (!)

Tüm kamu çalışanlarının ve özellikle MEMUR SEN ve ona bağlı sendikaların üyelerinin vicdanlarına sunuyoruz!”