Kamu Hastaneleri Başkanı,  Başhekim olarak atandı Kamu Hastaneleri Başkanı, Başhekim olarak atandı

Sağlık Ekonomisi ve Politikası, Hastane Yönetimi ve Organizasyonu, Hastane İşletmeciliği, Maliyet Etkililik Analizi, Sağlık Hizmetleri Finansmanı, Hastane Gelir ve Gider Analizi, Tedarik ve Malzeme Yönetimi, Satın alma, Döner Sermaye, Performans ve Verimlilik Analizi konularında çalışmalar yapan Prof. Dr. Vahit Yiğit’in ulusal ve uluslararası alanda yayımlanmış pek çok bilimsel yayın ve bildirisi bulunmaktadır.

Editör: Ceren Yıldız