Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

‘Aşı yok’ diyen doktor hakim karşısına çıkıyor ‘Aşı yok’ diyen doktor hakim karşısına çıkıyor

Üniversitemiz Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen pozisyonlara 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 104 (yüz dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.