663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi uyarınca atanmış olan sözleşmeli sağlık personeli, üç yılını tamamladıktan sonra bulundukları yerde 4/A devlet memuru kadrosuna geçiş yapabilmektedir. Bu aşamadan sonra, geçen üç yılın ardından mazeret tayinleri, eş durumu, sağlık mazereti ve can güvenliği tayinleri gibi imkanlardan yararlanabilmektedirler. Ancak, isteğe bağlı tayinleri talep edebilmek için devlet memuru kadrosuna geçtikten sonra bir yıl daha görev yapma şartı aranmaktadır.

İsteğe bağlı tayinler arasında; iller arası yer değişikliği kurası, üst ve alt bölge tayinleri, karşılıklı yer değişikliği (becayiş), eğitim, boşanma, emeklilik ve engellilik durumu tayinleri bulunmaktadır.

2024/6 sayılı Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Genelge 2024/6 sayılı Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Genelge

Sözleşmeli sağlık personeli, devlet memuru kadrosuna geçtikten sonra mazeret tayinlerinden faydalanmak için geçen üç yılın ardından 3+1 yıl süresi olan toplamda 4 yılı tamamlamak durumundadır. Bu süreç içinde belirtilen isteğe bağlı tayinlerden birine başvurabilme hakkını elde etmektedirler.


Dipnotlar:

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK): Olağanüstü durumlarda ve koşullarda hükümetin kullanması için çıkarılan düzenleyici bir karar.

4/A Devlet Memuru Kadrosu: Kamu kurumlarındaki sözleşmeli personelin yer aldığı statü.

Mazeret Tayinleri: Sağlık durumu, eş durumu ve can güvenliği gibi sebeplerle yapılan görev yerindeki değişiklikler.

İsteğe Bağlı Tayinler: Personelin kendi isteği doğrultusunda başvurabileceği tayin seçenekleri.

Kaynak: rss