Sağlık Çalışanları Bekliyor Ancak Meclis Tatile Girecek

Sağlık Çalışanları Bekliyor Ancak Meclis Tatile Girecek

personel sağlık

Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2022 tarihinde Meclis tatile girecek. 

En üst seviyelerden Sağlık Çalışanları için Mayıs ayında meclise gelecek denilen ama gelmeyen Temmuz'dan önce çıkacak ve personel faydalancak denilen ama çıkmayan iyileştirmeler bekliyor.

Peki bugün yani haber yayın tarihimiz olan 7 Haziran'da düğmeye basılmış olsa bizi nasıl bir süreç bekliyor ve bu süreç 1 Temmuz'a yetişir mi ? Çok zor.

İşte bir Kanunun Çıkma Aşamaları ; 

1- Tasarı ve teklifler gerekçeli ve imzalı olarak, TBMM Başkanlığına sunulur.

2- TBMM Başkanlığına sunulan kanun tasarı ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnameler Başkanlıkça ilgili esas ve tali komisyonlara  havale edilir ve “Gelen Kağıtlar” listesinde yayımlanarak milletvekillerine duyurulur.

3- Raporu Genel Kurul görüşmelerine esas olacak komisyona esas komisyon denir. Tali komisyonlar, işin kendilerini ilgilendiren yönü veya maddeleri üzerinde esas komisyona görüş bildiren komisyonlardır.

4- Başkanlıkça, esas komisyona ve diğer komisyonlara havale birlikte yapılır. personel sağlık

5- Tasarı veya teklif üzerindeki görüşmelerini tamamlayan komisyon, konuyla ilgili hazırladığı raporunu, Genel Kurul gündemine alınmak üzere TBMM Başkanlığına sunar.

6- Sıra sayısı verilerek basılan komisyon raporu, aksine bir karar olmadıkça, 48 saat geçmeden Genel Kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez.

7- Kanun tasarı ve teklifleri; Genel Kurulda, aşağıda belirtilen usule göre görüşülür 

8- Tasarı veya teklifin tümü hakkında görüşme açılır.

9- Tasarı veya teklifin tümünün görüşülmesinden sonra soru-cevap işlemi yapılır. Tasarı veya teklifin tümü üzerinde soru-cevap süresi yirmi, maddeler üzerinde on dakika ile sınırlıdır.

10- Tasarı veya teklifin maddelerine geçilmesi oylanır.

11- Maddeler tek tek görüşülür ve oylanır. Kanunlarda veya İçtüzükte aksine bir hüküm yoksa, kanun tasarısı veya teklifinde bir maddenin reddi, tümünün veya bir maddenin komisyona iadesi, bir maddenin değiştirilmesi, metne ek veya geçici madde eklenmesi hakkında, milletvekilleri, esas komisyon veya Hükümet, değişiklik önergeleri verebilir. Bu esaslar dairesinde milletvekilleri tarafından Anayasaya aykırılık önergeleri dahil her madde için yedi önerge verilebilir. Her siyasi parti grubuna mensup milletvekillerinin birer önerge verme hakkı saklıdır. Ancak, bu hak ilgili siyasi parti grubuna mensup milletvekillerince kullanılmaması halinde, diğer siyasi parti grubuna mensup olanlarla bağımsız sayılan milletvekillerince kullanılabilir. Değişiklik önergeleri kanun tasarı veya tekliflerinin basılıp dağıtılmasından itibaren Başkanlığa verilebilir. Ancak, tasarı veya teklifin görüşülmesine başlandıktan sonra verilecek değişiklik önergelerinde en az beş milletvekilinin imzası bulunmadıkça önerge işleme konulmaz. Değişiklik önergeleri gerekçeli olarak verilir. Başkan, değişiklik önergesi hakkında komisyona ve gruplara derhal bilgi verir. Değişiklik önergeleri önce veriliş, sonra aykırılık sırasına göre okunur ve işleme konur. Personel Sağlık Başkan, önergeye katılıp katılmadığını komisyona ve Hükümete sorar. Komisyon ve Hükümet katılmama gerekçelerini kısaca açıklayabilirler. Hükümetin veya komisyonun katılmadığı önerge, sahibi tarafından beş dakikayı geçmemek üzere açıklanabilir. Önerge sahibine, gerekçesinin okunmasını istediği önerge hakkında söz verilmez. Daha sonra önergeler işaret oyu ile ayrı ayrı oylanır. Komisyonun katılmadığı ve fakat Genel Kurulun kabul ettiği önerge ve ilgili maddeyi komisyon geri isteyebilir. Geri verilmesi kabul edildiği takdirde, komisyon önergeye göre yeni bir metin hazırlar veya kendi metninin aynen kabulünü isteyebilir. Genel Kurulun kararı kesindir.

12-  Tasarı veya teklifin tümü oylanır.

13- Anayasa değişiklikleri hariç, kanun tasarı ve tekliflerinin tümünün veya maddelerinin oylanması, açık oylamaya tâbi işlerden değilse, yirmi üyenin talebi halinde açık oyla, aksi takdirde işaretle yapılır.

Aksi, Danışma Kurulunun teklifiyle Genel Kurulca kararlaştırılmamışsa; kanun tasarı ve tekliflerinin tümü hakkında siyasî parti grupları, komisyon ve Hükümet adına yapılan konuşmalar yirmişer, üyeler tarafından yapılan konuşmalar onar dakikadır. Maddeler hakkında konuşma süreleri bunun yarısı kadardır.

14-Maddelerine geçilmesi veya tümü kabul edilmeyen kanun tasarı ve teklifleri, Genel Kurulca reddedilmiş olur.

15-Genel Kurulda kabul edilen tasarı veya teklifler kanunlaşmış sayılır.

16-TBMM’nce kabul edilen kanunlar, yürürlüğe girebilmesi ve uygulanabilmesi için, Resmî Gazetede yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanına gönderilir. Cumhurbaşkanı, kanunları 15 gün içinde yayımlar.

personel sağlık

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022, 13:32

Sercan Yılmaz

YORUM EKLE
YORUMLAR
....
.... - 3 hafta Önce

ne bekliyordunuz ki sağlık çalışanlarına bir şey vereceklerini mi rüyanızda görürsünüz

zeyn
zeyn @.... - 3 hafta Önce

yav kasım ayında bütçe görüşmesi dediniz, sonra tatile girdi dediniz yılbaşında oyalayın bakalım peki kasım ayından beridir alamadığımız devamlı ertelemenizden dolayı alamadığımız farkı verecek misiniz? tabi ki hayır yani, her geçen gün bizim zararımıza sizlerin yararına. ne güzel dünya valla

sözünün eri.
sözünün eri. @.... - 3 hafta Önce

sağlıkçı tatile girmeden meclis tatile giremez. sağlıkçıya söz verildi. erkek adam sözünde durur.

TATİL YOK
TATİL YOK @.... - 3 hafta Önce

SAĞLIKÇININ İŞİNİ BİTİRMEDEN TATİLE GİRERLERSEEEE BÜYÜK AYIP EDECEKLER

Aslan
Aslan - 3 hafta Önce

Konuyu görüşmek için ilgili bakanlar cumhurbaşkanlığına gitmek için yola çıkmışlardı. Anlaşılan yolu kaybettiler. Bizimle dalga geçiyorlar. Varsın geçsinler

dündar
dündar - 3 hafta Önce

Sağlıkta doktorundan hemşiresine ebesinden hizmetlisine memurundan şoförüne KİMSENİN BİR DEĞERİ YOK. hepsi diğer insanlara hizmet ve kölelik eden PARYALAR.

Lab tek
Lab tek - 3 hafta Önce

Yani başka bahara kalır

hüseyin
hüseyin @Lab tek - 3 hafta Önce

hiçbir zaman gelmeyecek bahara kaldı.

Mehmet Fatih
Mehmet Fatih - 3 hafta Önce

Öğretmenler uzman ve baş öğretmenlik (1000-2000 tl) aldılar. Çat geldi geçirdiler. Bu ülke askerlere , savcılara, hakimlere, polislere bir gecede ne zamlar gördü. Sağlık camiası şu dönemde alamaz ise, vermezlerse yazıklar olsun. Elbet bunun hesabı sorulur sandıkta.

İnanma yalana dolana
İnanma yalana dolana @Mehmet Fatih - 3 hafta Önce

Mehmet Fatih kardeşim daha kimsenin aldığı birşey yok sana pandemi döneminde maaşlarınıza nasıl iki kat yapılmış ise öğretmenlere uzman ve başöğretmen ve polislere askerlere şu an verildi hatta çatur çutur harcadılar bile … niyet belli birbirine düşür verecekmiş gibi yap verme ama toplum verdiğini bilsin… çaktın mı meseleyi , toplumun her kesmi pandemide sağlıkçılara verildiğini biliyor ama bunu sağlıkçılar bilmiyor:)

aile hekimi
aile hekimi - 3 hafta Önce

Bunlar formalite .İstenirse 1 gecede hallolur.

dok
dok - 3 hafta Önce

ölme eşeğim ölme.....

Fatih Bulut
Fatih Bulut - 3 hafta Önce

Yalan oldu...


SIRADAKİ HABER