Eğitim programı başvuruları SKS Değerlendiricisi Sertifikalı Eğitim Programı Komisyonu marifetiyle değerlendirilmiş olup, yapılan değerlendirmede, başvuru kriterleri, ihtiyaç duyulan değerlendirici sayısı ve nitelikleri esas alınmıştır. Komisyon tarafından başvuru sahibinin; mesleki tecrübesi, kalite çalışmalarına aktif katkı ve katılımı, iletişim kabiliyeti, Bakanlık temsiliyeti, hâlihazırdaki yöneticilik vasfı, bünyesinde bulunduğu ilin değerlendirici kapasitesi ve görev yaptığı kurumun büyüklüğü gibi hususlar göz önüne alınarak eğitime kabul edilecek adaylar belirlenmiştir.

Komisyonca uygun olarak değerlendirilen başvurunun yüksek sayıda olması hasebiyle, düzenlenecek eğitim sayısı ve kabul edilecek aday sayısının artırılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, kabul edilecek aday sayısı 240 tan, 320’ye çıkarılmıştır.

TUS 1. Dönem Tercihleri Başladı TUS 1. Dönem Tercihleri Başladı

Başvuru sahipleri, SKS değerlendiricisi sertifikalı eğitim programına kabul durumlarına ilişkin bilgiye cep telefonlarına gönderilecek olan SMS kodu ve T.C. Kimlik numaraları ile https://sksegitimi.com.tr adresi üzerinden erişebilirler.

SKS değerlendiricisi sertifikalı eğitim programının Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi için hayırlı olmasını temenni eder, ülke genelinde yoğun başvuruları ile çalışmalarımızı onurlandıran sağlıkta kalite gönüllülerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Not:

Başvuru sayfasına erişimde sorun yaşanması durumunda [email protected] adresine e-posta ile başvurulması ya da 27.11.2023 tarihinde 0 (312) 458 5041 ve 0 (312) 471 7916 numaralı telefonlardan Daire Başkanlığına ulaşılması gerekmektedir.

Editör: Ceren Yıldız