Ticaret Bakanlığı, tüketicinin korunmasına yönelik çalışmaları sıklaştırırken, çalışmaların tek elden yürütülmesi için de yeni bir dönemi başlatıyor. Bu kapsamda öncelikli olarak mevcutta 81 il müdürlüğü ile 851 ilçede bulunan ve illerde Ticaret Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlık binalarında yer alan Tüketici Hakem Heyetleri 81 il merkezinde ayrı bir yapı olacak şekilde yeniden yapılandırılacak.

MEVZUAT İNCELENECEK

Ticaret Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı'na göre, tüketicilerin korunmasına yönelik faaliyetler önümüzdeki dönem daha da artırılacak. Bu kapsamda tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuat güncel gelişmelere uygun olarak gözden geçirilecek. Piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla mevcut kurumsal yapı ve mevzuat incelenerek, kurumların koordinasyon içinde çalışması sağlanacak ve kapasiteleri artırılacak.

GÜVEN DAMGASI

Dijital tüketicinin korunması yaklaşımıyla dijital mecralarda yer alan reklamlar başta olmak üzere tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı uygulamalara karşı çalışmalar yürütülecek. İnternet alışveriş tercihlerini önemli ölçüde etkileyen Influencer'lar da denetime tabi olacak. Reklam Özdenetim Kurulu ve Reklam Kurulu işbirliğinde "Influencer Sertifika Programı Projesi" hayata geçirilecek. Yeni çalışma ile birlikte sertifika sahibi ınfluencerların sorumluluk içerisinde hareket ettiğine yönelik reklam verenlere bakanlık tarafından bir güvence verilmiş olacak. E-ticarette uygulanan "Güven Damgası" modelinde olduğu gibi, güven damgasının yer aldığı e-ticaret platformlarına vatandaşın nasıl güven duyabileceği ifade ediliyorsa burada da sertifika sahibi ınfluencerlara güven duyulabileceği algısı pekiştirilecek.
Tüketici hakem heyetlerinin 81 il merkezinde olacak şekilde yeniden yapılandırılması sağlanacak, kurumsal ve beşeri kapasiteleri geliştirilecek.

Doktor ve ebe eşine saldırmışlardı. İstenen ceza belli oldu Doktor ve ebe eşine saldırmışlardı. İstenen ceza belli oldu

ÇOCUK VE YAŞLIYA ÖZEL

2024 yılı için 104 bin TL altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe veya il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca tüketici uyuşmazlıklarının elektronik ortamda çözülebilmesi amacıyla Tüketici Şikayet Platformu oluşturulacak. Tüketicinin korunması konusunda yabancı ülke uygulamaları incelenerek mevcut kurumsal yapının güçlendirilmesine yönelik ihtiyaç analizi yapılacak. Aynı şekilde Tüketici Bilgi Sistemi'nde yenilik ve iyileştirme çalışmaları yürütülecek.
Çocuklar ve yaşlılar öncelikli olmak üzere hassas tüketici gruplarına özel önlemler alınacak. Başta yeşil dönüşüm, ürünlerin çevresel etkileri, sürdürülebilir üretim ve tüketim olmak üzere üretici ve tüketicileri bilinçlendirici tanıtım ve farkındalık faaliyetleri yürütülecek.

Kaynak: