İhtiyaç doğrultusunda yapılacak olan il içi-il dışı geçici görevlendirmelerin Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ nde yer alan esaslara göre yapılması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği parametrelerine göre   “Bakanlık  (…) önceden duyurmak suretiyle talepte bulunan personeli geçici olarak görevlendirebileceği gibi ihtiyaç hâlinde re’sen de görevlendirebilir.

Re’sen yapılan geçici görevlendirme süresi bir mali yılda iki ayı geçemez. İlgilinin talebi halinde il içinde yapılan geçici görevlendirme ile sekizinci fıkra hükümlerine göre yapılan geçici görevlendirme süresi her seferinde üç ayı ve bir mali yılda toplamda altı ayı geçemez” der.

Ancak, eksik  PDC’ ile çalışılan Yataklı Tedavi Kurumlarından, PDC’ si dolu olan İl-ilçe Sağlık Müdürlüklerine yapılan  ve 1 yılda 6 aydan daha uzun süre yıllarca devam eden Geçici Görevlendirmeleri Sağlık Bakanlığı görmemekte midir? 

Yataklı tedavi kurumlarından il, ilçe sağlık Müdürlükleri ve 112 Başhekimliklerine yapılan isteğe bağlı geçici görevlendirmeler Yataklı Tedavi kurumlarında çalışan personelin iş yükünü artırmaktadır.

O zaman Sağlıktaki sayıları 50 ‘yi bulan sendikalar neden bu yasa ve yönetmeliklere aykırı geçici görevlendirmeleri mahkemeye taşımaz. Üyesi olan sağlık personelinin iş yükünün artmasına sessiz kalmaktadır. Sonuçta PDC'si bulunan kurumda çalışmayan personel nedeni ile kurumda kalanın iş yükü artmakta. Nöbet sayısı artmaktadır.  Bazı hastanelerde izin dönüşlerinin hafta sonu olatak yapıldığı görülmekte. Personel izne ayrılamamaktadır. İsteğe bağlı yıllarca süren bu geçci görevlendirmedeki personel görev yerinde çalışsa çalışanın iş yükü de azalcaktır.

 Sorumlu hemşire görevlendirmelerinde de idarecinin takdir hakkı denilerek uzman hemşirelerin hakları elinden alınıyordu. Ancak, sendikaların mücadelesi sonrası  rüchan hakkı olarak elde edildi. Sendikalar isterse yataklı tedavi kurumlarından 1. basamakalara yapılan ve yıllarca süren isteğe bağlı geçcici görevlendirmeleri önleyebilir ve üyelerinin iş yükünün artmasına  engel olabilirler.

İl, ilçe Sağlık Müdürlüğü ve 112Başhekimliğine kendi isteği ile geçici görevlendirme isteyen personele muvakkat vermeyen başhekim, diğer personele verdiği yasaya aykırı muvakkati nasıl açıklar.

Emekliliği Gelen Hemşire Nöbet Tutuyor, Yeni Başlayan Hemşire Masa Başında Çalışyor Emekliliği Gelen Hemşire Nöbet Tutuyor, Yeni Başlayan Hemşire Masa Başında Çalışyor

İl, ilçe Sağlık Müdürlüğü ve 112 Başhekimliğine kendi isteği ile geçici görevlendirmeyi kabul etmeyen Sağlık Müdürlüğü yıllarca süren yasaya aykırı geçici görevlendirmeyi nasıl açıklar.

Editör: Ceren Yıldız