Sağlık Birsen Ağrı İl Başkanlığına Cihat Arslan Atandı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Kamu Görevlileri Birliği Sendikası (Sağlık Birsen ) Ağrı il başkanlığına Cihat Arslan atandı.

Sağlık Birsen Ağrı İl Başkanlığına Cihat Arslan Atandı.

Memur ve Emekliler Sendikası Konfederasyonu (MESK)’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Kamu Görevlileri Birliği Sendikası (Sağlık Birsen ) Ağrı il başkanlığına Cihat Arslan'ın atandığı bildirildi.

Göreve getirilmesi nedeniyle Genel Başkan Hasan Önür ve Yönetim Kuruluna teşekkür eden Arslan, taleplerini dile getirdi.

Sağlık Birsen Ağrı İl Başkanı Cihat Arslan " Gün geçtikçe yeni çalışma arkadaşları eklenerek büyüyen sağlık camiamızın kıymetli çalışanlarının artan ve değişen taleplerini karşılayabilmek adına çoğunlukçu anlayış yerine çoğulcu anlayışı benimseyip sendikal hizmetler noktasında yeni bir kulvar, yeni bir soluk kazandırmak amacı ile insanı ve insana hizmeti esas alan, insanlık tarihinin en kıymetli ve onurlu mesleğini icra eden topluluğumuz adına Sağlık-BİR-Sen Ağrı İl Başkanlığına atanmaktan onur ve gurur duymaktayım.Bu göreve şahsımı layık gören Genel Başkanımız sayın Hasan ÖNÜR ve değerli yönetim kuruluna şükranlarımı sunuyorum. Bu kıymetli ve hassas görevi yerine getirirken çok değerli sağlık çalışanları arkadaşlarımın sorun ve taleplerini her platformda Sağlık-Bir-Sen ekibi olarak dile getirip çözüme kavuşana kadar gayret ve şevk ile çalışmaktan bir an bile geri durmayacağımızı önemle belirtmek isteriz.Bu çalışmalarımız sırasında,kamuoyu adına denetim ve bilgilendirme görevini üstlenen değerli basın mensuplarımızla da enformasyon anlamında sürekli yakın bir iletişim içinde olacağız.Gayret bizden tevfik Allah'tan. " dedi.

Ceren YILDIZ

YORUM EKLE
YORUMLAR
MEHMET02
MEHMET02 - 12 ay Önce

SENDİKA ÖLÜ TAKLİDİ YAPIYOR
2005 yılında memur sendikaları ile hükumet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde; "Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması" için çalışma yapılacağı kararı yer almıştır." ......On dört yıl oldu bir gelişme yok

MEHMET02
MEHMET02 - 12 ay Önce

MİLADI DOLMUŞ OLAN YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KALDIRILMALI Kamu kurumlarında teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, mübaşir, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı gibi çeşitli ünvanlarda görev yapan ve sayıları 111 bin olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin, bulundukları sınıftan kaynaklı olarak birçok maddi ve manevi mağduriyet yaşadıklarına dikkat çekerek, Yardımcı Hizmetler Sınıfında " bulunan personelin kurumlardaki ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde çalıştırılabileceği gibi çok geniş bir tanımı olması ve bu sınıfın içinde bulunan yirmi iki unvanın ayrı ayrı görev tanımının da olmaması sebebiyle amirleri tarafından ünvanları göz ardı edilerek Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda bulundukları gerekçe gösterilerek ünvanı ile uyumsuz işlerde çalıştırılmaktadırlar. Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personelin kadro unvanlarına ilişkin görevlerin sınırının belirtilmemiş olması bu personele kurumlarında pek çok işin gördürülebileceği personel olarak bakılmasına neden olmaktadır. Ayrıca hukuki yönü olmamasına rağmen bazı görev ve işlerin yardımcı hizmetler sınıfı personeline gördürülmesi, zaman içinde söz konusu görevlerin ilgililerin unvanı ile özdeşleşmesi ve haklı olarak bu görevi yapmak istememelerinde ise sorunlu personel olarak düşünülmesine sebep olmaktadır" . YHS personelinin yükselebileceği teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur gibi kadrolara kurumlar tarafından genellikle ilk defa atama yoluyla personel alımına gittiklerinden ve kurumların periyodik olarak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açmamalarından dolayı üniversite mezunu olsalar dahi sınıf değiştirme imkanı bulamamadıklarını 657 sayılı DMK' da bahsedilen hizmet sınıfları arasında sadece Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil personel için ek gösterge belirlenmemiştir. Ek gösterge belirlenirken bir hizmet sınıfına dahil personelin tamamının dışarıda tutulmasının rahatsızlık oluşturmasının yanı sıra, ek göstergeden yararlanamadıkları için Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin aylık ücretleri ve emeklilik hakları (emekli aylığı ve emekli ikramiyesi) memurlar arasında oldukça düşük seviyede bulunmaktadır. Bilindiği gibi 2005 yılında memur sendikaları ile hükumet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde; "Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması" için çalışma yapılacağı kararı yer almıştır." Taşeron firmalara bağlı olarak kamu kurumlarında çalışan taşeron personelin devlet kadrolarına işçi olarak geçirilmeleri ile birlikte ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerin bu personel eliyle gördürülmesi sonucunda YHS personeline ihtiyaç da kalmayacağını kaydeden "Gelişen ülkemizde kamu personel yönetimi anlayışı kuralcı, hiyerarşik, mekanik ve geleneksel yönetim anlayışı iken bu yönetim anlayışı değişerek yerini etkinlik, verimlilik, tutumluluk dinamiklerini esas alan, ücret dengesizliğini gidermeyi hedefleyen, performansa göre değerlendirme üzerinde duran, esnek yapılanma ve katılımcı yönetime uygun bir kamu personel yönetimine bırakmaktadır. Bu sebeplerle günümüzde miadı dolmuş olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırılarak bu hizmet sınıfındaki mevcut personelin, eğitim durumlarına ve ihraz ettikleri unvanlara uygun hizmet sınıflarına geçirilmeleri gerekmektedir" …………… On dört yıl oldu bir gelişme yok. Sağlık bakanlığına ve yetkili sendikaya duyurulur.

SIRADAKİ HABER