Sağlık-Sen olarak temsilcimize yapılan tehditlere asla boyun eğmeyeceğiz” Sağlık-Sen olarak temsilcimize yapılan tehditlere asla boyun eğmeyeceğiz”

Lüleburgaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan Hürriyetçi Sağlık Sen Kırklareli il Temsilcisi Belgüzar AKKAYA’nın, Babaeski Devlet Hastanesine geçici süreli görevlendirilmesini “sürgün” olarak değerlendiren sendika genel başkanı Muhammet BİRİNCİ tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi. 

İDARE GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMIŞTIR.

Atama ve yer değişikliği yönetmeliğinin 11. Maddesinde yer alan hükümlere göre, geçici görevlendirmelerde öncelikle önceden duyurunun yapılması ve talepte bulunanlar arasından  görevlendirmelerin yapılması gerekmektedir. Esasında yönetmeliğin madde metninin devamında idareye resen geçici görevlendirme yetkisi verilmiş ancak, söz konusu yetki acil ve personelin mesleğine koşulsuz ihtiyaç duyulacağı hallerde kullanılması gerekir. Tıbbi sekreter olarak 11 yıldır eczane hizmetlerinde taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak etkin bir şekilde görev yapan sendikamızın il başkanının tecrübe edindiği iş ve işlemlerin dışında teslim ve tesellüm işlemleri gerçekleştirilmeden farklı bir hizmet biriminde geçici olarak görevlendirilmesi kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırıdır. Yönetmelik hükmüne göre önceden duyuru yapmaksızın resen görevlendirme yapan idare, ilgili yönetmelik hükmünü yok saymış ve görevini kötüye kullanmıştır. 

4688 SAYILI YASA İHLAL EDİLMİŞTİR.

4688 sayılı Kamu görevlileri Sendikaları  ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 18. Maddesinin ikinci fıkrasında; “Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi, sendika işyeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez.” Hükmüne yer verilmiştir. İl temsilcimizin geçici görevlendirilmesi ile, kendisine Kanun’la tanınmış ayrıcalık ve hak yok sayılmıştır. Geçerli bir neden bulunmaksızın tesis edilen geçici görevlendirme işlemi ile sendika Kanunu ihlal edilmiştir.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Hukuki düzenlemeleri yok sayarak sendikal faaliyetlerimizin engellenmesine dönük bir niyetle yapıldığı aleni olan geçici görevlendirmenin iptal edilmesi amacıyla il sağlık müdürü ve müdürlük yetkilileri ile bir çok görüşmeler yaptık. Uzlaşı ve diyalog yolu ile hukuka aykırı olan işlemin iptal edilmesini istedik. Ancak, ilgililerden “gerekli değerlendirmeyi yapacağız” ifadesinin dışında iyi niyetimize karşılık olumlu bir adım göremedik. Hukuk Devleti, kamu yararı, hizmet gerekleri ve idarenin takdir yetkisi ilkeleri ile bağdaşmayan, ayrıca, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, ilgili sendika Kanunu ve uygulama birliğine aykırı bir şekilde işlem tesis ederek görevi kötüye kullanan idareciler hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

Editör: Sercan Yılmaz