. Eğitim programına başvuruda bulunmak isteyen ve aşağıdaki özelliklere sahip kişiler en geç  20 Ekim 2023 tarihi saat 17.00’a kadar  https://sksegitimi.com.tr  üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

Eğitim ve Başvuru ile İlgili Genel Hususlar

• Bakanlığımızın belirlediği ve ilan edeceği tarihlerde Ankara ilinde üç ayrı eğitim gerçekleştirilecektir. Eğitim başvurusu söz konusu üç eğitim için geçerli olacaktır.

116.Dönem DHY Münhal Kadroları Yayınladı 116.Dönem DHY Münhal Kadroları Yayınladı

• Eğitimler, teorik ve uygulama eğitimi olarak iki kısımda yürütülecektir.

• Teorik eğitim; 5 gün teorik eğitim (40 saat) ve 1 gün teorik sınav olmak üzere 6 gün, uygulama eğitimi ise en az 5 iş günü eğitim ve 1 gün uygulama sınavından oluşacak şekilde planlanmıştır.

• Teorik ve uygulama eğitimine kesintisiz devam zorunludur.

• Sertifika almaya hak kazanan katılımcılar, üç yıl süre ile sağlıkta kalite değerlendirme faaliyetlerine her yıl için en az 20 iş günü aktif olarak katılmayı kabul etmiş sayılır.

• Değerlendirici;

               ○ Sertifikanın gerektirdiği görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.

               ○ Mücbir sebepler dışında değerlendiricilik görevinden ayrılamaz.

               ○ Mazeretsiz olarak görevinden ayrılması halinde eğitim masraflarına ilişkin geri ödeme kendisinden talep edilir ve sertifikası iptal edilir. 

• Eğitim başvurusunda bulunan kişiler ekte yer alan etik taahhütnameyi kabul etmiş sayılır ve eğitim öncesinde söz konusu taahhütnameyi imzalı olarak Bakanlık yetkililerine teslim etmekle yükümlüdür.

Eğitime Kabul Edilecek Personelin Meslek Grupları ve Sayıları         

Sağlık Meslek Grupları

Kabul Edilecek Kişi Sayısı

Hekim, Uzman Hekim

80

Diş Hekimi

80

Hemşire, Ebe, Eczacı

60

Sağlık Memuru

20


Eğitime Kabul Edilecek Personelin Nitelikleri:

• Sağlık alanında en az lisans mezunu olmak

• Tabloda belirtilen sağlık meslek alanlarından birinin mensubu olmak

• En az 5 yıl sağlık kurum ve kuruluşunda çalışma tecrübesine sahip olmak

• 01 Ocak 1974 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak

• Halihazırda, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatına veya kamu üniversitelerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında aktif olarak görev yapıyor olmak

• Seyahat engeli bulunmuyor olmak

• Yılda 20 (yirmi) iş günü il dışı göreve katılım sağlamayı kabul etmek

• Ekip çalışmasına uyumlu olmak ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak

• Halihazırda bir sağlık kurumunda yönetici pozisyonunda görevli olma durumu tercih sebebidir.

Önemli Not:

Başvuruda sunulması gerekli belgelerin eksik olması veya yüklenen fotoğrafın istenilen formata uygun olmaması durumunda ilgili başvuru kabul edilmeyecektir.

Editör: Ceren Yıldız