Bilindiği üzere 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 371 inci maddesi ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa dayanılarak hazırlanan "Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl içi Yer Değiştirmesine Ilişkin Yönerge 25.02.2019 tarihinde Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin KOCA'nın imzasıyla yayınlanmıştı.

personel sağlık

Sağlıkta İl İçi Tayinler Ne Zaman ? 

Eski başhekim Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’na atandı Eski başhekim Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’na atandı

Bu Yönerge ile '' sağlık hizmetlerinin il içinde etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için il içinde görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelinin atama ve yer değiştirmelerine imkanı'' verilmişti.

İl İçi atamada önemli 2 temel madde ; Kadro imkanlarının göz önünde bulundurulması ve  Personel hareketlerinde hizmet puanının belirleyici olması esas kılınmıştır

Bu kapsamda atama dönemleri ;  Mayıs ve Kasım aylarıdır. 

İl içi atamaları takip etmeyek isteyen personel müdürlüklerinin internet sitesi ve sitemiz personel sağlık net'i takip edebilirsiniz

personel sağlık

hemşire

doktor

att

paramedik

tıbbi sekreter

sağlık personeli

Editör: Sercan Yılmaz