Memurlara Verilecek Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11. Maddesine göre nakden verilecek giyecek yardımının Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen standart fiyatlara göre memurun tabii olduğu ihale mevzuatı dikkate alınarak karşılandığına dikkat çeken Taşkın, nakden yapılan giyecek yardımındaki sorunun ilgili Bakanlık tarafından fiyatlandırılırken günün ekonomik koşullarının dikkate alınmamasından veya bunun aşağıya çekilmesinden kaynaklı olduğunu söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Necip Taşkın, şunları ifade etti: “Memurlara Verilecek Giyecek Yardımı Yönetmeliğine göre nakdi olarak verilmesi gereken yardım Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan standart fiyatlara göre yapılıyor.

Yönetmeliğe göre şoför kadrosunda çalışana verilecek giyim eşyası; takım elbise (483,84 TL),

tulum (93,08 TL),

ayakkabı (136,53 TL),

Memur maaşlarındaki erime 7 bin 50 TL oldu Memur maaşlarındaki erime 7 bin 50 TL oldu

yağmurluk (104,96), atkı (18,60 TL),

eldiven (11,92 TL).

Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrosunda çalışana verilecek giyecek yardımı; takım elbise (483,84 TL),

ayakkabı (136,53 TL).

Sağlık tesisinde çalışan bir şoföre 574,79 TL,

Ebe’ye 385,61 TL,

Laboranta 77,30 TL,

Uzm. Hekime 70,52 TL nakdi ödeme yapılmıştır.

Nakdi olarak yapılan yardımdan ayrıca gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra kalan ilgili personele ödenmektedir. TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranları [(ocak %6,65 (yıllık %57,68), şubat %3,15 (yıllık 55,18), mart %2,29 (yıllık %50,51), nisan %2,39 (yıllık %43,68), mayıs %0,04 (yıllık %39,59), haziran %3,92 (yıllık %38,21), temmuz %9,49 (yıllık %47,83), ağustos %9,09 (%58,94). Eylül %4.75 (yıllık %61,53)] dikkate alındığında, Hazine ve Maliye Bakanlığınca Memurlara Verilecek Giyecek Yardımı standart fiyatlarının enflasyon oranında artış göstermediği anlaşılmaktadır. Yönetmeliğe göre verilmesi gereken eşya ile bu eşyaların bugünkü fiyatları karşılaştırıldığında bu eşyaların alınması mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla 2023 yılı genel bütçesinden karşılanan söz konusu giyim yardımı fiyatlarının güncellenmesi gerekmektedir. Memura verilecek nakdi yardımın enflasyona paralel olarak güncellenerek verilmesini istiyoruz. Memurun bu konudaki mağduriyeti giderilmelidir.”