İstanbul'da okullar Pazartesi günü tatil edildi İstanbul'da okullar Pazartesi günü tatil edildi

Sağlık Turizmi Uzmanlık Eğitimi

23 Aralık 2023

İlimizin sağlık turizmi potansiyelini geliştirmek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ile Kalkınma Ajansı arasında bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Bu protokol çerçevesinde; sağlık turizmi sektöründe çalışacak personellere yönelik eğitimler düzenlenerek sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi ve sektöre profesyonellik kazandırmış bireylerin istihdam edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, uluslararası iş birliklerinin ve ortaklıkların artmasıyla birlikte, ülkemizin sağlık turizmi alanında dünya pazarındaki konumunu güçlendirmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, üst düzey tanı ve tedavi merkezlerinin etkinliğini artırmak üzere araştırmalar yapmak ve yeni projeler geliştirmek için yetenekli profesyonellerin yetiştirilmesi öngörülmektedir. Ayrıca, sahada faaliyet gösteren Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'ne sahip işletmelerle iş birliği yaparak, sağlık turizmi profesyonellerine yönelik istihdam olanakları yaratılması hedeflenmektedir.

Bu hedefler doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü ile Kalkınma Ajansı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, günlük 5 saat olmak üzere bir ay süresince hafta içi beş gün toplamda 100 saatlik bir eğitim programı düzenlenecektir. Eğitim sonucunda katılımcılara Sağlık Turizmi Profesyonelleri ünvanı, e-devlet sistemine kaydedilecektir.

Eğitim başvuru süreci için, https://ankaraka.org.tr/saglik-turizmi-sektoru-istihdam-ihtiyac-analizi adresinde bulunan ankete katılım sağlayarak başvuru bilgilerinizi iletebilirsiniz. Eğitime katılmak için en az B2 düzeyinde İngilizce dil belgesine sahip olmak ve lisans mezunu olmak gerekmektedir.


İl Sağlık Müdürlüğü: İl Sağlık Müdürlüğü, bir ilde sağlık hizmetlerinin planlanması, koordinasyonu ve yönetimiyle görevli bir kurumdur. İl genelinde sağlık sektörünün etkin bir şekilde işlemesi için sorumluluk taşır.


Kalkınma Ajansı: Kalkınma Ajansları, bölgesel kalkınmayı desteklemek amacıyla çeşitli projeleri hayata geçiren kuruluşlardır. İl düzeyinde, ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmek için faaliyet gösterirler.


Sağlık Turizmi: Sağlık Turizmi, insanların tedavi olmak, sağlık hizmetlerinden yararlanmak veya sağlıklarını iyileştirmek amacıyla farklı bölgelere seyahat etmelerini içeren bir turizm türüdür.


Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi: Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi, bir işletmenin sağlık turizmi hizmetleri sunma konusundaki yeterliliğini ve uygunluğunu belgeleyen resmi bir belgedir. Bu belge, sektörde güvenilirliği temsil eder.


E-devlet: E-devlet, Türkiye'de vatandaşlara çeşitli kamu hizmetlerine online olarak erişim imkanı sunan bir elektronik hizmet platformudur. Bu platform üzerinden resmi belgeler, bilgiler ve hizmetlerle ilgili işlemler yapılabilmektedir.

Kaynak: rss