KDK'dan İkinci Görev İle İlgili Sağlık Bakanlığına Tavsiye Kararı KDK'dan İkinci Görev İle İlgili Sağlık Bakanlığına Tavsiye Kararı

ağlık hizmetlerinin etkin ve kesintisiz sunumunu teminen Bakanlık Makamının 31.05.2024 tarihli ve E-49022165-020-245304740 sayılı işlemi ile “Genel Tıbbi İşlemler Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge” ve eki “Mesai Dışına Esas Tıbbi İşlemler Listesi”, yine Bakanlık Makamının 31.05.2024 tarihli ve E-49022165-020-245302829 sayılı işlemi ile “Sağlık Tesislerinde Mesai Dışı Sağlık Hizmeti Sunumuna Yönelik Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul Ve Esaslar”  1.06.2024 tarihinden geçerli olmak üzere değişiklik yapılmış olup yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Sağlık Tesislerinde Mesai Dışı Sağlık Hizmeti Sunumuna Yönelik Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul Ve Esaslarda (1.06.2024 tarihinden itibaren geçerli).YENİ

Sağlık Tesislerinde Mesai Dışı Sağlık Hizmet Sunumu Usul ve Esasları (31.05.2024 tarihli ve E-49022165-020-245302829 sayılı Makam Onayı işlenmiş).

Genel Tıbbi İşlemler Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge (1.06.2024 tarihinden itibaren geçerli).YENİ

Genel Tıbbi Islemler Yonergesi (31.05.2024 tarihli ve E-49022165-020-245304740 sayılı Makam Onayı işlenmiş).

Mesai Dışına Esas Tıbbi İşlemler Listesi (1.06.2024 tarihinden itibaren geçerli ).YENİ
 

Editör: Ceren Yıldız