Sağlık Bakanlığı;

- Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne Şali YILDIRIM,

- Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne Rıza UÇAN,

17 şehir tercih edilmedi: Hekim kadroları boş kaldı 17 şehir tercih edilmedi: Hekim kadroları boş kaldı

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince atandı.

Editör: Ceren Yıldız