Sağlık Bakanlığı gelecek dört yıl yapacağı çalışmaların yol haritası olacak 2024-2028 Stratejik Planı’nı yayımladı. Planda çalışma koşulları nedeniyle kamudan ayrılan personelden, döviz kurundaki artışın hayata olumsuz etkilerine kadar iktidarın sağlık alanında eleştirildiği pek çok konuda itiraflara yer verildi. Planın “riskler” bölümünde sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen alımların maliyetlerinin kur değişikliğine bağlı olarak yükselebileceği uyarısı yapıldı. Bu kapsamda çözüm olarak da “Stok yönetimine ilişkin analizler ile kontrol, iyileşme ve düzeltme faaliyetlerinin artırılması” önerisi yer aldı.

Yine “Kullanılan bazı malzemelerin maliyetlerinin dövize bağlı olarak değişmesi nedeniyle kurda yaşanan olası dalgalanmaların maliyet artışı yaratması” riskinin yer aldığı planda, konuya ilişkin “Maliyet artışlarına yönelik finansman imkânlarının oluşturulması” önlemine yer verildi.

Ambulansı engelleyip hakaretlerde bulundular! Ambulansı engelleyip hakaretlerde bulundular!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Giderlerse gitsinler” açıklamasına karşın kamudan ayrılan sağlık personeli de planın riskler bölümünde “Hem sözleşmeli personelin hem de 657’ye tabi personelin, daha yüksek ücret, sosyal imkânlar ve kariyer imkânı sunulduğunda görevden ayrılması” tespitiyle yer aldı. Bu kapsamda planda “Yetkin insan kaynağı için yeterli bütçe sağlanması ve ücretlendirmede dengenin göz önünde bulundurulması” önlemine yer verildi.

Sarp SAĞKAL

Editör: Sercan Yılmaz