Yılsonu İşlemlerine İlişkin 2 Sıra Nolu Bütçe Uygulama Genelgesi Yılsonu İşlemlerine İlişkin 2 Sıra Nolu Bütçe Uygulama Genelgesi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 27 Temmuz 1985 tarihli 85/9727 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Radyasyon Güvenliği Tüzüğü" yürürlükten kaldırıldı.

Öte yandan, Nükleer Düzenleme Kurumunun "Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği"nin radyasyon alanlarının izlenmesiyle ilgili 16. maddesinin de yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.