Mardin'in  Kızıltepe İlçe Devlet Hastanesi Psikiyatri servisinde tedavi gören Murat Çiçek isimli hasta 1 Mayıs 2024 günü 3’üncü katta  bulunan odanın korkuluklarını kırdıktan sonra pencereden atlayarak, ağır yaralandı.  Ankara’ya sevk edilen Çiçek, 25 Mayıs akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.  Konuya dair Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) hazırladığı raporda "ihmal" iddiasında bulunarak, sorumlular hakkında soruşturma açılmasını istedi. 

Konunun gündeme gelmesinin ardından Mardin Milletvekilleri Kamuran Tanhan ile Beritan Güneş, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Tanhan ve Güneş, 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Mardin Şubesinin hazırladığı rapora dikkat çekti. SES Raporundaki iddialara dikkat çekilen önergelerde "Psikiyatri servisinde risk analizinin yapılmadığı, daha önce de buna benzer bir olayın yaşandığı ve o dönem psikiyatri servisinin hasta ve çalışan güvenliğine elverişli olmadığına dair çalışanlar tarafından tutulan tutanağa rağmen gerekli önlemlerin alınmasında eksik kalındığı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ilgili yasal maddelerine istinaden gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı, hastanelerde ilgili birimler (işyeri sağlığı ve güvenliği birimi, çalışan hakları ve güvenliği birimi, güvenlik şefliği, kalite ve verimlilik birimi) ve hastane yönetiminin hasta ve çalışan güvenliği için sahada çalışma yürütmesi beklenirken durum tespit raporunun olmadığı ya da eksiklerin giderilmediği tespit edilmiştir" denildi. 

Kamuran Tanhan soru önergesinde şu soruları sordu:

"1.      Bakanlığınız, Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi psikiyatri servisinde tedavi gören hastanın intiharından haberdar mı?

2.      Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde yaşanan bu üzücü olayın ardından herhangi bir idari soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa bu olayda ihmali ve/veya kusuru olan kişi veya kişilere ilişkin hangi yaptırımlar uygulanmıştır? Soruşturma başlatılmamışsa gerekçesi nedir?

3.      6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na uygun olarak hastanelerde gerekli güvenlik önlemleri alınıyor mu? 6331 sayılı Kanun gereği hastanelerde alınması gereken güvenlik önlemleri için Bakanlığınızın ilgili birimlerince denetim(ler) yapılıyor mu?

"Erken Teşhis Hayat Kurtarır" Randevu tarihi:26/05/2025 "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" Randevu tarihi:26/05/2025

4.      Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi psikiyatri servisinde daha önce de benzer vakaların yaşandığı iddia edilmektedir. Bu vakalara ilişkin adı geçen hastanede alınan önlemler nelerdir?

5.      Bakanlığınızın, ilgili birimler (işyeri sağlığı ve güvenliği birimi, çalışan hakları ve güvenliği birimi, güvenlik şefliği, kalite ve verimlilik birimi) ve hastane yönetimi eliyle hasta ve çalışan güvenliği için sahada yürüttüğü çalışmalar nelerdir?

6.      Hastanelerde hasta ve çalışan güvenliği için risk analizi yapılıyor mu? Yapılıyorsa yapılan risk analizi değerlendirmeleri yeterli midir? Risk analizleri ve sonrasında yapılan değerlendirmelerin daha fazla çözüm odaklı ve işlevsel olması adına Bakanlığınızca hangi çalışmalar yürütülmektedir?"

Beritan Güneş de, soru önergesinde şu sorulara yer verdi: 

"1- Mardin Kızıltepe Hastanesinde psikiyatri kliniğinde  yeterli risk analizi yapılmış mıdır?

2- Hastanelerde 6133 sayılı İSG Kanunu gereği yeterli güvenlik önlemleri alınmakta mıdır?

3- Sağlık Emekçileri Sendikasının belirttiği üzere özellikle psikiyatri kliniğinde olması gereken korkuluklar Kızıltepe Psikiyatri Kliniğinde mevcut muydu?

4- Hastane idarecileri ataması yapılırken belli bir sendika üyeliğinin ön koşul olarak belirlendiği doğru mudur?

5- SES tarafından daha önce de bakanlığınıza iletilen Kızıltepe Devlet Hastanesindeki sorunlara dair herhangi bir inceleme yapılmış mıdır? Yapılmadıysa sebebi nedir?

6- 1 Mayıs tarihinde gerçekleşen kazaya dair başlatılmış adli veya idari herhangi bir soruşturma söz konusu mudur?"

Kaynak: rss