Ozon Tedavisi Maliyetleri Nedir

Ozon tedavisi maliyetleri özellikle bu işlemi yaptırmak isteyen kişiler tarafından sıklıkla sorulan bir konudur. Güncel ozon terapisi fiyatlarına ve detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Her ne kadar genel anlamda rakamlar 2000 ile 2500 TL arasında verilse de bu tedavide fiyatlar farklı faktörlere göre özel bir şekilde değerlendirilerek belirlenmektedir. Bu bakımdan hastadan hastaya göre değişikliklerin yaşanabileceği unutulmaması gerçektir. Aşağıdaki tablo söz konusu etmenleri göstermesi bakımından önemlidir.

Şehir Faktörü

Hastanın bulunduğu şehre göre ozon uygulamasının fiyatları değişebilir. Genellikle büyük şehirlerde tıbbi hizmetlerin maliyeti daha yüksektir.

Klinik Faktörü

Ozon terapisi sunan farklı klinikler veya sağlık merkezleri, hizmet kalitesi, donanımı ve deneyimi açısından farklılık gösterebilir. Bu da fiyatları etkileyen bir faktördür.

Tedavi Türü

İftiraya uğrayan doktor görevine iade edildi İftiraya uğrayan doktor görevine iade edildi

Ozon uygulaması bir dizi farklı uygulama yöntemi ile gerçekleştirilebilir. Her bir yöntemin maliyeti farklı olabilir.

Hastanın Sağlık Durumu

Hastanın sağlık durumu, ne tür bir ozon tedavisi gerektiğini etkileyebilir. Bazı hastalar için özel bir tedavi planı gerekebilir, bu da maliyeti artırabilir.

Tedavi Süresi Faktörü

Ozon tedavisi bir dizi seans gerektirir. Tedavi süresi hastanın durumuna ve uygulama metoduna bağlı şekilde farklılık arz edebilir. Daha uzun süren tedaviler, daha fazla maliyetle sonuçlanabilir

Hayat Ozon olarak hastalarımıza sunduğumuz fiyatlar da bu bakımdan hastadan hastaya göre değişiklik göstermektedir. Uygulama hemen yapılmadan önce hasta muayene edilip, uygun olup olmadığı anlaşıldığı için bu konuda gerekli bilgiler de verilmektedir.

Ozon Tedavisinde Sigorta Kapsamı ve Geri Ödeme Potansiyeli

Ozon tedavisi birçok sağlık problemi için etkili bir alternatif olarak kabul edilirken, bireyler sıklıkla özel veya tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında olup olmadığını merak edilmektedir. Özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası poliçeleri göz önüne alındığında, ayakta tedavi ve yatarak tedavi hizmetlerinden, poliçenizin belirlediği şartlara uygun bir şekilde faydalanmanız mümkündür.

Genellikle çoğu sigorta poliçesi ozon tedavisini kapsamaktadır. Ancak daha önce geçirmiş olduğunuz bazı tıbbi durumlar, bu tedavinin sigorta kapsamı dışında olmasına neden olabilir. Bu nedenle sağlık sigortası satın almadan önce, olası kapsam dışı durumlar hakkında sigorta şirketinizle görüşmenizi tavsiye edilmektedir.

Tıpta Ozonun Kullanım Alanları

Ozon tedavisi uygulaması son senelerde büyük bir popülerlik kazanmış olan bir uygulamadır. Bu sektöründe oküler hastalıkların tedavisinde, akut ve kronik enfeksiyonlarda bu gaz kullanılabilmektedir. Bu gaz mikrobiyolojik ve metabolik özellerine ek olarak, geniş bir aktivite aralığına sahip olması bakımından, oldukça kullanışlı bir dezenfektandır.

Virüs, fungus, bakteri ve protozoonlara yönelik güvenilir ve güçlü bir etkinlik sağlamaktadır. Bunun yanı sıra diş hekimliğinde de kullanımı olan bir uygulamadır:

 • Erken çürükler
 • Ülserasyonlar
 • Çekim soketleri
 • Osteonekroz olguları
 • Herpetik lezyonların tedavisi
 • Periodontal ceplerin sterilizasyonu
 • Dişlerin beyazlatılması
 • Protezlerin temizliği

Bu gibi alanlarda destekleyici tedavi olarak kullanılabilmektedir. Ozon terapisi dentoalveolar cerrahide ise hemostazı sağlamak, lokal oksijen desteğini yükseltmek, bakteri büyümesini inhibe etmek hedefiyle yararlanılmaktadır.[1]

Bunun yanı sıra Gonartroz Hastalarında İntraartiküler Ozon Enjeksiyonun Ağrıya Etkisi üzerine yapılan çalışmalar da yine yer almaktadır. Osteoartritte tedaviler hastalığın aşamasına göre düzenlenmektedir. Evreleme ise hastanın klinik durumuyla birlikte radyolojik standartlara göre gerçekleştirilmektedir.

Eklem içine medikal ozon uzun bir süredir uygulanmaktadır. Ozon tedavisi inflamasyon ve ağrı bulunan dokularda kan akımını ve oksijenlenmeyi temizleyerek, daha iyi bir eklem mobilitesine katkı verdiği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra şu gibi etkileri de ayrıca yer almaktadır:

 • Anti-inflamatuar
 • İmmünmodulatuvar
 • Anti-ödemik
 • Anti-oksidan

Gibi etkileri de yine yer almaktadır. Gonartroz tanısı bulunan hastalara gerçekleştirilen haftada bir 5 seans eklem için ozon uygulaması retrospektif olarak ele alındığı zaman anlamlı şekilde ağrı skorlarında gerileme, hasta memnuniyetinde artış kaydedilmiştir. Söz konusu hastalar uzun dönemde değerlendirildikleri zaman da olumlu etkinin kişilerde 6 ay daha sürdüğü; daha sonra zaman içinde terapinin etkisinin azaldığı da gözlemlenmiştir[2].

Ozon Terapisinin Kullanım Alanları

Ozon gazı günümüzde tıpta pek çok hasta profilinde kullanım görebilmektedir. Hayat Ozon bu bakımdan pek çok hastaya yanıt veren tıbbi hizmetler sunmaktadır. Genel anlamda konuşacak olunduğunda şu gibi hastalara uygulama yapılabilmektedir:

 • Parkinson hastalığı
 • Bağırsak hastalığı
 • Dejeneratif eklem hastalığı
 • Omurga iltihabı
 • Kronik enfeksiyonlar
 • Hepatit
 • Sistit
 • Multipl Skleroz
 • Romatizmal eklem iltihabı
 • Diyabet
 • Hipertansiyon
 • Lyme hastalığı
 • Raynaud hastalığı
 • Kronik yorgunluk sendromu
 • Alzheimer

Ne var ki Ozon gazı uygulaması yapılamayacak olan hasta profilleri de ayrıca bulunmaktadır. Uygulama şu gibi hastalarda gerçekleştirilmemektedir:

 • Hamileler
 • Yüksek tansiyon için ACE inhibitörü tedavisi alan hastalar
 • Sık yenilenen kas krampları
 • Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz (G6PD) enzim eksikliği olan kişiler
 • Ozona alerjisi olan astım hastaları
 • İleri seviyede kansızlık
 • Pıhtılaşma bozukluğu tarzı kan hastalıkları
 • Hipertiroidi
 • Kronik ve/veya yenileyen pankreatit

Hayat Ozon, bu tedaviyi uygulamadan önce her zaman hastalarını ayrıntılı bir şekilde değerlendirmektedir. Kliniğimiz Ozon terapisi işlemlerine başlamadan önce gerekli olan tüm test ve muayeneleri gerçekleştirmekte; uygulamayı da bundan sonra alınan veriler ışığında yapmaktadır.

Şayet bunların neticesinde hiçbir problem görülmezse hastalarımız gerekli işlem öncesi ve sonrası bilgilendirilmeler yapılmakta, uygulama için de gün verilmektedir.

Kaynakça

Serap KESKİN TUNÇ, Nazlı Zeynep ALPASLAN YAYLI, Tolga BAYAR. “Dentoalveolar Cerrahide Ozon Tedavisi”. Journal of International Dental Sciences 2018; 2:57-63.

Didem Akçalı, Nurten İnan, Doğa Vurallı, Hakan Dayanır, Avni Babacan. “Gonartroz Hastalarında İntraartiküler Ozon Enjeksiyonunun Ağrıya Etkisi”. GMJ. 2016; 27: 132-134.

[1] Bu başlıkta bu dipnottan önceki tüm yazılar için bu: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/942032

[2] Birinci dipnottan sonraki tüm yazılar için bu (başlık sonrası dahil değil): https://www.researchgate.net/profile/Didem-Akcali/publication/305429267_The_effect_of_intraarticular_ozone_treatment_on_pain_in_patients_with_gonarthrosis/links/58c2bc7baca272e36dd004ee/The-effect-of-intraarticular-ozone-treatment-on-pain-in-patients-with-gonarthrosis.pdf