Memur hakem hastaneye gitmediği için aylıktan kesme cezası aldı

Danıştay 12. Dairesi 2020/5327 E. , 2021/2572 K. nolu kararında kurumlarınca belirlenen hakem hastaneye gitmeyen memura verilen aylıktan kesme cezası onaylandı. Bu nedenle sağlık kurumlarından rapor alan memurların çok dikkatli olması gerekmektedir.

Memur hakem hastaneye gitmediği için aylıktan kesme cezası aldı

Hakem hastaneye gitmediği için aylıktan kesme cezası aldı


Personel Sağlık Sosyal Medya Gurubumuza Ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla


ONLİNE FORMA  KALİTEYİ UYGUN ALABİLECEĞİNİZ ADRES İÇİN TIKLAYINIZ 

Olay şöyle gelişti. Tekirdağ İli . İlçe Adliyesi Sulh Ceza Mahkemesinde mübaşir olarak görev yapan davacının, 13/03/2013-15/03/2013 tarihleri arasında .Devlet Hastanesinden aldığı hastalık raporunun fen ve sağlık kurallarına uygun olup olmadığı yönünden incelenmesi amacıyla hakem hastanesi olarak belirlenen ...Devlet Hastanesine sevk edilmesine rağmen, hakem hastanesine gitmediği gerekçesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/C-a maddesi gereğince 1/15 oranında "Aylıktan kesme" cezası ile cezalandırılmış ve konu idari yargıya intikal etmiştir.

İlk Derece Mahkemesi verilen cezayı iptal etmiş, ancak bu Karar Danıştay Beşinci Dairesinin 21/11/2016 tarih ve E:2016/9984, K:2016/6569 sayılı bozma kararı ile bozulmuştur.

Danıştay'ın bozma kararına uyan İdare Mahkemesi; sevkedildiği hakem hastanesine gitmemek suretiyle ''Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek" fiilini işlediği anlaşılan davacıya bu eyleminden dolayı verilen disiplin cezasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.

Danıştay ilk derece mahkemesi kararını onadı

Davacı, sevke konu raporun bel fıtığıyla ilgili olduğu, daha önce aynı konuda alınan raporların . Devlet Hastanesince hakem hastane sıfatıyla incelediği, raporun fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna karar verildiği, uzun süre ayakta kalması nedeniyle bel fıtığı hastalığının yeniden nüksettiği, yıllık izinlerinin kullandırılmadığı, cezanın husumete dayalı olarak tesis edildiği, sicillerinin çok iyi olduğu, bir alt ceza verilmesi gerektiği, muhakkik raporunda kınama cezası verilmesi teklif edilmesine rağmen husumetle aylıktan kesme cezası verildiği iddialarıyla kararın bozulması gerektiğini ileri sürülmüştür. Ancak Danıştay 12. Dairesi İdare Mahkemesi kararını oybirliğiyle onamıştır.

Ceren YILDIZ


Personel Sağlık Sosyal Medya Gurubumuza Ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla


ONLİNE FORMA  KALİTEYİ UYGUN ALABİLECEĞİNİZ ADRES İÇİN TIKLAYINIZ 

YORUM EKLE
YORUMLAR
Geçmiş Olsun
Geçmiş Olsun - 3 hafta Önce

Olayın detaylarını yada arka planını bilemeyiz ama yasa ne diyorsa odur. Sanırım bir sürtüşme ve mübaşir hakkında olumsuz durumlar var ki 2 günlük raporu kafaya takmışlar ceza vermek için yasayı kullanmışlar. Bu konuda mübaşirde dikkat etmeli koz vermemeliydi. Sorunları konuşarak çözmeli çözemiyorsa yer değişikliği uygun olur.

TÜRK
TÜRK - 3 hafta Önce

yargının içini devşirmelerle doldurursanız tabiki idare aleyhine sonuç çıkmaz, Yargıda hukuk insanımı kaldı hepsi kamu yönetiminden ordan burdan hukuk sistemi dışından gelen liyakatsız torpillilerle doldu taştı bu tür kararların çıkması da gayet normal...

SIRADAKİ HABER