Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP), yenidoğan ölümlerinin azaltılmasını, yenidoğana optimal müdahale ve etkili resüsitasyonun sağlanmasını amaçlamaktadır. Aynı zamanda doğum sırasında görev alan tüm sağlık personelinin eğitilmesi ve sertifikalandırılması hedeflenmektedir.

Bu bağlamda, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 25-26-27 Aralık tarihleri arasında Neonatal Resusitasyon (NRP) Eğitimi düzenlenmiştir. Eğitime, kamu, üniversite ve özel hastanelerde görev yapan 23 sağlık personeli (sağlıkçılar) (5 Doktor, 9 Hemşire, 8 Ebe, 1 Anestezi Teknisyeni) katılmıştır.

Sertifika törenine katılan Sağlık İl Müdürü Dr. Eser ŞENKUL, Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) eğitiminin, personelin bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmekte ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak, eğitimcileri tebrik etmiş ve sertifika almaya hak kazanan tüm ekibi mesleki yaşamlarında önemli katkılar sağlayacaklarına inanarak kutlamıştır.

Eğitimi başarıyla tamamlayan sağlık personeline sertifikaları, Sağlık İl Müdürü tarafından takdim edilmiştir.

Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) eğitimine emek veren tüm eğitimcilere teşekkür ederiz.

TUS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı TUS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı

Dipnotlar:

  • NRP (Yenidoğan Canlandırma Programı): Yenidoğanlarda acil durumlara müdahale etmek için kullanılan bir eğitim programı.
  • İl Sağlık Müdürlüğü: İl düzeyinde sağlık hizmetlerini yöneten kamu kurumu.
  • Dr. Eser ŞENKUL: İl Sağlık Müdürü.
  • Sertifika Töreni: Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaların verildiği etkinlik.
  • Anestezi Teknisyeni: Anestezi uygulamalarında teknik destek sağlayan sağlık personeli.

Kaynak: rss